Hevder rektor fjernet stilling uten drøftinger

– Viser en grunnleggende manglende forståelse for regelverket.

Rektor ved Alta vgs Inger Persen er tilstede i retten på vegne av ankende part, Finnmark fylkeskommune. Her sammen med advokatfullmektig Sara Boone og advokat Anders Stenbrenden.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I forbindelse med gjennomgangen av turnusproblematikken, som også fylkeskommunens advokat brukte mye tid på tirsdag og onsdag, hevdet Bjørnar Bruers advokat at en del av problemene skyldtes underbemanning ved elevboligene.

– Man forsøker å få til en turnus ved å si at to pluss to er fem. Det er ikke slik det fungerer, du kan ikke sette folk du ikke har inn i en turnus. Har du for liten bemanning, så får du heller ikke løst oppgavene du er satt til å løse, sa Eirin Halvorsen Lillehof i sitt innledningsforedrag torsdag.

Ifølge Lillehof finnes svaret på hvorfor det var for få ansatte i en mail Persen sendte til en person i sentraladministrasjonen som hun om hjelp fra til å løse turnusproblematikken:

– Vi har redusert antall ansatte med en stilling, skriver Inger Persen i denne mailen. Men det er ikke slik at man kan ta bort en stilling på denne måten, i en turnus. Det er nedbemanning etter hovedavtalen og omstillingsavtalen, og det skal drøftes på riktig nivå, sa Lillehof.

Det fantes det ikke spor av at slike drøftinger hadde funnet sted:

– Rektor kan ikke bare «ta bort en stiling». Hun er bundet av et avtaleverk.

– Dette viser at rektor har en grunnleggende manglende forståelse for regelverket Finnmark fylkeskommune er bundet av.