– Stopp ved 1199 meter

Lederen i Alta Ap krever avklaring rundt storflyplass i Hammerfest.

STYRK NAVENE: Leder i Alta Ap, Steinar Karlstrøm, støtter «samferdselsminister» i Finnmark, Geir Ove Bakken, på at det ikke må bygges opp en ny storflyplass i Finnmark.  Foto: Arkiv

nyheter

Steinar Karlstrøm leder Alta Arbeiderparti og har styrking av flynavne i Finnmark som en av sakene høyest på agendaen i tiden framover. Han er også foreslått av nominasjonskomiteen på 3. plass på partiets liste til stortingsvalget, og vil i så måte fått planene om en storflyplass i Hammerfest midt i fanget.

– Alta Ap og mitt syn er klart og tydelig. Stamflyplassene må styrkes, påpeker Karlstrøm.

– Vil en ny storflyplass i Hammerfest være en trussel mot stamflyplassene i Alta og Banak?

– Jeg synes Geir Ove Bakken, som fylkets øverste politiske ansvarlige for samferdsel, har vært klar og tydelig i sine uttalelser. Han har vår fulle velsignelse når han gir Hammerfest støtte for en ny regional kortbaneflyplass. Vi snakker om en flyplass med rullebane på maksimalt 1199 meter.

FAp-vedtakene

Det har vært store bølger i styret i Finnmark Ap rundt støttevedtak for ny storflyplass. Fylkets «samferdselsminister» hevder at vedtakene er gjort under forutsetning om maksimal rullebanelengde på 1199 meter.

– Er du enig med Bakken i at dette ivaretas gjennom de vedtak som er gjort av Finnmark Ap og Finnmark fylkesting?

– Geir Ove har uttalt seg ryddig i denne saken. Han sier han står på vedtakene gjort av Finnmark Ap og Finnmark fylkesting. Alta Ap forholder oss også til de vedtak vi har gjort i Finnmark Ap. Slik jeg ser det har leder i Finnmark Ap, Ingalill Olsen, bekreftet at støtten i fylkespartiets vedtak er gitt for  en regional kortbaneflyplass , sier Karlstrøm.

Støtte til Banak

Han registrerer at Avinor har store økonomiske utfordringer i forhold til investeringer, og ikke minst drift av landets flyplasser. Lederen i Alta Ap lover solidarisk opptreden og full støtte for å opprettholde lufthavnstrukturen i Finnmark – noe Avinor også sier er et mål.

– Finnmark må stå sammen. Være tydelig på at forsøk på å bygge ned Banak Lufthavn vil møte kraftig motbør, og avvise alle forsøk på å redusere antall lufthavner i et fylke med enorme avstander og uten jernbane, et viktig samferdselstilbud lengre sør i landet, klargjør Karlstrøm.

Krever navet hjem

Han ønsker også et sterkt fokus på å sikre grunnlaget for direkteruter fra Finnmark.

– Det er krystallklare vedtak på at Alta og Kirkenes skal være nav for Finnmark. Likevel ser vi at nav-strukturen har blitt utvannet over år ved at vi har fått en betydelig passasjerlekkasje Hammerfest - Tromsø. Nå må vi politisk gå nye runder med både fylkeskommunale og regionale myndigheter. Finnmark har krevd at sentrale myndigheter stiller krav om at de regionale flyrutene de kjøper, de såkalte FOT-rutene, skal inn mot navnet i Alta og ikke gå Hammerfest til Tromsø.

– Hvorfor?

– For å styrke passasjergrunnlaget for direkteruter, men også for å sikre tilgjengeligheten i eget fylke. Næringslivet i Alta har store utfordringer med å bruke fly i forbindelse med oppdrag i resten av Finnmark, mye fordi rutene går via Tromsø.