– Det var først da Persen ble rektor at problemene kom

Bjørnar Bruer jobbet under fem forskjellige rektorer, men ble ikke et problem før Inger Persen tiltrådte.

STORT SAKSKOMPLEKS: Flere stabler med dokumenter legges til grunn når saken skal belyses de kommende dager. Rektor ved Alta vgs Inger Persen er tilstede i retten på vegne av ankende part, Finnmark fylkeskommune.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Advokat Eirin Halvorsen Lillehof påpekte at Bjørnar Bruer har hatt et ansettelsesforhold på flere tiår bak seg, og at han har jobbet under til sammen fem rektorer ved Alta videregående skole.

– Bjørnar Bruer har hatt et langt ansettelsesforhold. Hvorfor er han etter så mange år blitt helt umulig? Hvorfor har han nå plutselig blitt en illojal, svikaktig ansatt uten evne til å fylle lederrollen eller følge ordre? Hvorfor kunne han fungere i stillingen i flere tiår uten at dette var et problem? Hvorfor er det først når Inger Persen tiltrer som rektor at det oppstår problemer, spurte advokat Lillehof.

– Bjørnar Bruer har samarbeidet med fem tidligere rektorer, før Inger Persen. Men problemene oppsto ikke før Inger Persen overtok, sa Lillehof.

Blant annet pekte hun på at det under rektor Guri Lund var et fint samarbeid:

– Under Guri Lund var det mulig å ha en meningsutveksling uten at det førte til advarsler eller sanksjoneringer. Man jobbet seg fram til konstruktive løsninger, som man forutser skal skje om man skal ha en funksjonell arbeidsplass, sa Lillehof.

– Under en medarbeidersamtale fremkommer det ingen kritikk av Bruer. «Har fint samarbeid», heter det i referatet fra denne samtalen.

Bjørnar Bruer ved advokat Eirin Halvorsen Lillehof  Foto: Tom Skoglund