Hevder trekløver hadde økonomisk motiv for å torpedere turnusplan

Fylkeskommunen mener Bjørnar Bruer samarbeidet med nestleder og tillitsvalgt for å sikre mer penger til de ansatte.

Fylkeskommunens prosessfullmektige Anders Stenbrenden.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Innledningsforedraget til fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden gikk gjennom hele tirsdagen. Her ble en rekke moment behandlet, blant annet ble arbeidet med turnusordningene ved elevboligene i Alta viet mye tid.

For i forbindelse med at fylkeskommunen påla Alta vgs å effektivisere drifta, ble også elevboligenes leder Bjørnar Bruer instruert å finne fram til mer rasjonelle og mindre kostnadskrevende ordninger. Et større omorganiseringsprosjekt skulle gjøre skolen i stand til å spare et millionbeløp på drifta.

En ny turnusordning for elevboligene var blant det som skulle sikre en mer rasjonell drift. Ifølge advokat Stenbrenden ble imidlertid jobben med å spare penger forpurret. Ifølge fylkeskommunens advokat ble nemlig den nye og for fylkeskommunen billigere turnusordningen forkastet i det stille og den gamle ordningen gjeninnført – uten at ledelsen ved skolen var klar over dette.

Personlige relasjoner

I innledningsforedraget til advokat Stenbrenden gikk det fram at fylkeskommunen mener Bruer ikke var alene om dette. Advokaten trakk fram at Bruer har hatt en langvarig relasjon til Jan Birger Mikalsen, tillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer ved Alta vgs. Relasjonen er ifølge advokaten der gjennom at de to har en fortid sammen fra Alta IF, samt at de jobbet sammen ved internatet i en periode. Mikalsen er igjen gift med Wenche Mikalsen, som var nestleder og fungerte som leder for elevboligene i periodene der Bjørnar Bruer var sykemeldt.

Fylkeskommunen mener flere mailutvekslinger bekrefter at de tre hadde et felles mål i å beholde eksisterende turnusordninger da disse var mer lukrative for personene som gikk i turnus ved elevboligene.

– Vi aner konturene av et samarbeid mellom Jan Birker Mikalsen, Wenche Mikalsen og Bjørnar Bruer. De ønsket status quo, ved å beholde den gamle turnusplanen. I tillegg informerte de ikke øverste leder, rektor, om at de hadde forkastet den nye turnusen.

Tilrettelegging?

I tillegg mener fylkeskommunen at epostutveksling viser at Bruer blant annet fikk hjelp fra ekteparet Mikalsen for å gi Bruers sønn, som i perioder var fast vikar og tilkallingsvikar, en økende mengde arbeid ved elevboligene. I 2014 viser lønnslister at han hadde nærmere 450.000 kroner i inntekt fra slikt arbeid.

Tilretteleggingen for Bruers sønn ble ifølge advokat Stenbrenden blant synlig da Bruers sønn fikk omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Til tross for at Bruers sønn hadde omkring 50 prosent ansettelse om fast vikar på dette tidspunktet var han ført opp med arbeid i 87 timer arbeid (drøyt 11 dager) av de 14 dagene omsorgspermisjonen varte. I tillegg var det stort sett snakk om kveldsvakter, med tilhørende kveldstillegg, disse 11 dagene.

– Mener fylkeskommunen at ledelsen ved elevboligene la til rette slik at [Bruers sønn] skulle komme best mulig økonomisk ut av dette, spurte rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren.

– Nettopp, svarte advokat Stenbrenden.

Innledningsforedraget til motparten, Bjørnar Bruer ved advokat Eirin Halvorsen Lillehof, starter ikke før advokat Stenbrenden er ferdig med sitt innledningsforedrag. Altaposten var ikke tilstede da retten ble hevet tirsdag ettermiddag, men det er ventet at advokat Stenbrenden vil bruke også onsdagen til sitt innledningsforedrag.

Bjørnar Bruer ved advokat Eirin Halvorsen Lillehof  Foto: Tom Skoglund