Taus om flyplasskrangel

Partisekretær nekter å bekrefte protokolltilførsel.

STØTTE ELLER IKKE: Fylkets «samferdselsminister» Geir Ove Bakken sier til Altaposten at han oppfatter både siste vedtak i styret i Finnmark Ap og tidligere vedtak i Finnmark Ap som kun støtte til en en ny regional flyplass i Hammerfest med 1199 meter lang rullebane. Bildet viser Nye Hammerfest Lufthavn i en fotomontasje som en storflyplass slik Hammerfest ønsker. Bente Haug, som tok protokolltilførsel, innfelt.   Foto: Hammerfest lufthavn / arkiv

Dette er saken
  • Hammerfest kommune har siden først på 2000-tallet jobbet med planer for en ny flyplass i Hammerfest. Avinor ga tidlig signal om at det var uaktuelt med en flyplass over 1199 meter for å unngå konkurranse med stamflyplassene Banak og Alta.
  • I 2009 informerte flyplassutvalget til Hammerfest kommune fylkesutvalget om at de gikk for en ny flyplass på Grøtnes med 2000 meter rullebane for å kunne ta ned store fly. Alternativet med 1199 meters rullebane var lagt vekk fordi det ikke ville tilfredsstille behovene til Hammerfest og altenativet ville være samfunnsøkonomisk ulønnsom.
  • Sterke advarsler fra fylkeskommunale topper som Runar Sjåstad og Kåre Simensen mot storflyplass. Begge slo fast at fortsatt støtte fra Finnmark ville være avhengig av at planene ble skalert ned til 1199 meter. Aktiv «brannslokking» og fra Hammerfest med et budskapet at en ny flyplass kun skulle erstatte dagens og være en regional korbaneflyplass.
  • Altaposten kunne sist uke avdekke at Hammerfest kommune kun jobber etter to alternativer; ny flyplass på Grøtnes med asfaltert rulle bane på 1770 meter (regnes som 1550 meter med fratrekk av sikkerhetssone) og 2220 meter langt asfaltert rullebane (2000 meter). Skulle minste alternativ bli realisert skal utbyggingen tilrettelegges slik at den enklest mulig skal kunne forlenges til 2220 meter. Alternativene er vedtatt av et enstemmig bystyre i en godkjent reguleringsplan.
nyheter

– Interne prosesser i styret i Finnmark Ap er nettopp det, intern. Styremedlemmer som ønsker å gå ut med det som skjer innenfor styrerommets vegger må gjerne gjøre det, men som partisekretær er det ikke min jobb verken bekrefte eller avkrefte interne forhold, sier partisekretær John Erik Pedersen i Finnmark Ap.

– Strøk setning i vedtak

Bakgrunnen er Altapostens avdekking av at Hammerfest kommune jobber kun mot to alternativer for en ny flyplass i Hammerfest, et alternativ med 1770 meters rullebane og et med 2220 meters rullebane (se faktablokk). Hammerfest har høstet bred støtte for en ny regional kortbaneflyplass på 1199 meter, men her stopper støtten hos svært mange politikere og parti. Spørsmålet er om styret i Finnmark Ap med Ingalill Olsen og hammerfestordfører Alf E. Jakobsen som leder og nestleder fortsatt støtter Hammerfests flyplassplaner.

I så måte er styremøtet som ble avholdt på Sommarøy 24. og 25. september viktig. Der gjorde styret et vedtak i NTP-høringen etter forslag fra  hovedutvalgsleder for samferdsel Geir  Bakken.  Han har tidligere bekreftet overfor Altaposten at det er strid rundt protokolleringen av vedtaket. I den utsendte protokollen skal en viktig forutsetning for støtte fra Finnmark Ap være strøket. Når dette ble påpekt ble det etter ordre fra leder Ingalill Olsen tatt timeout. Vedtaket ble ikke offentliggjort eller kommentert. Sist søndag ble det innkalt til et ekstraordinært telefonmøte for avklare protokollen. Dagen etter ble en pressmelding med det omstridte punktet sendt ut.

Ikke enstemmig

Partisekretæren vil overfor Altaposten ikke bekrefte at punktet om lufthavner hvor det gis støtte til ny lufthavn i Hammerfest ble gjort enstemmig. Heller ikke om det ble lagt inn protokolltilførsel. Pedersen vil heller ikke opplyse til Altaposten hvem som eventuelt tok protokolltilførsel.

– Styremøtene i Finnmark Ap er et internt politisk organ uten noe krav til offentlighet. Her florerer det med dokumenter, papirer og ulike muntlige refleksjoner. Det er internt, men realitetene av det som produseres her kommer ut til media. Ut over dette henviser jeg til leder Ingalill Olsen, klargjør Pedersen.

Altaposten har henvendt oss til Olsen, og i en SMS til oss bekrefter hun at FAp sine protokoller ikke er offentlige. Vedtak sendes ut, men voteringen offentliggjøres ikke.

 Det omstridte punktet i styrets uttalelse er som følger:

  • «Lufthavner: Finnmark Ap krever at dagens struktur opprettholdes og at de store  flyplassene Kirkenes, Alta og Banak styrkes. Faps fylkesstyre støtter bygging av ny flyplass i Hammerfest/Kvalsund området før 2021, og at dette omtales i NTPen.»

Tok protokolltilførsel

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken sier at han var med å godkjente vedtaket. Hans begrunnelse er at det er i tråd med Finnmark fylkestings vedtak om støtte til Nye Hammerfest Lufthavn.

– Finnmark Ap har støttet fylkestingets vedtak om bygging av en ny regional kortbaneflyplass i Hammerfest.

– Hvorfor presiserer ikke vedtaket dette?

– Det er unødvendig fordi fylkestinget har vært klokkeklar på at det er en regional kortbaneflyplass som skal bygges i Hammerfest.

– Betyr det at Finnmark Ap og fylkestinget ikke støtter planene om en flyplass med rullebane for å ta ned store fly?

– Jeg støtter ikke, og fylkestinget har heller aldri gitt støtte til en flyplass som bygges for å ta ned store fly i konkurranse med stamflyplassene i fylket. Vi snakker om en en kortbaneflyplass, og da er 1199 meter rullbanelengde.

Altaposten har klart å identifisere den som tok protokolltilførselen. Det er styremedlem Bente Haug. Hun ønsker ikke å kommentere saken, men bekrefter at hun har inngitt en omfattende protokolltilførsell.

– Min protokolltilførsel går på prosessen og at protokollen slik jeg oppfatter ikke er korrekt. I realiteten betyr dette at punktet om lufthavner er gjort mot  én stemme, min stemme, sier Haug til Altaposten i en knapp kommentar.