Gikk rett forbi sin tidligere leder

Kaldt møte mellom partene i Bruer-saken.

GIKK RETT FORBI: Bjørnar Bruer kastet ikke et blikk på de to skoletoppene Inger Persen og Ann Kristin Strøm, da førstnevnte ankom kommunestyresalen tirsdag.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Tirsdag morgen ble Hålogaland lagmannsrett satt i kommunestyresalen i Alta tingrett. Over de kommende dager skal retten få belyst den såkalte «Bruer-saken», der Bjørnar Bruer har gått til sak mot sin tidligere arbeidsgiver, Finnmark fylkeskommune, etter å ha blitt oppsagt og deretter avskjediget.

Ankebehandlingen kom etter at fylkeskommunen gikk på et knusende nederlag i Alta tingrett. Bruer vant fram på alle punkter, og ble tilkjent et rekordstort oppreisnings- og erstatningsbeløp i tillegg til at fylkeskommunen måtte dekke alt av saksomkostninger.

Da Bruer ankom kommunestyresalen sammen med sin advokat Eirin Halvorsen Lillehof var rektor og assisterende rektor ved Alta videregående skole allerede ankommet. De to FFK-lederne, som var Bruers overhode fram til avskjedigelsen fant sted, satt i gangen da Bruer passerte. De to partene kastet ikke et blikk på hverandre.

PARTER I SAKEN: Inger Persen og Ann Kristin Strøm.  Foto: Tom Skoglund

Overfor Altaposten ønsker ikke Bruer å avgi noen kommentarer i forkant av rettssaken.

Det er satt av ni dager til rettssaken.