Beviskrangel i lagmannsretten

Bruers advokat: – Håpløst!

BLE IKKE HØRT: Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof ba om at større utdrag fra korrespondansen ble lagt fram fra fylkeskommunens side, men ble ikke hørt av retten.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I løpet av første del av ankende parts innledningsforedrag ble fremlegging av den omfattende brev- og epostkorrespondansen, i hovedsak mellom Bjørnar Bruer/tillitsvalgt Jan Birger Mikalsen og forskjellige ledere ved Alta vgs, viet godt med tid.

Fylkeskommunens prosessfullmektige Anders Stenbrenden gikk gjennom det han mente var relevant korrespondanse.

Ved flere forskjellige anledninger ba Bruers prosessfullmektige Eirin Halvorsen Lillehof om at større deler av den aktuelle korrespondansen ble fremlagt.

– Det er upraktisk å hoppe fram og tilbake på denne måten. Det gir ikke mening, sa Lillehof, og påpekte at man ved å ikke legge fram større deler av korrespondansen på en og samme tid risikerte å gå glipp av helheten.

Advokat Stenbrenden sa klart ifra at en utvidet fremleggelse av korrespondansen ville spise av fylkeskommunens tid, og gjorde det samtidig klart at han ikke ønsket å bli avbrutt i sitt innledningsforedrag. Her fikk han støtte fra rettens administrator.

– Du får kommentere det du ønsker å ta opp i ditt innledningsforedrag, sa rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren, henvendt til Lillehof.

SA NEI: Rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren (i midten) avviste henstillingen fra advokat Lillehof.  Foto: Tom Skoglund

– Håpløst å følge med

Til sammen tre ganger forsøkte Lillehof å få motparten til å utvide sine utdrag fra de fremlagte dokumenter.

- Det er mulig dette blir gjentakelse, men når det kommer umiddelbare svar til eposter, så tar man her ikke epostene som om de henger sammen. Det blir helt håpløst å følge dette om man skal holde på slik, sa Lillehof da hun tredje og siste gang forsøkte å endre formen i fremleggingen hos sin motpart.

Advokat Stenbrenden mente på sin side at dette ville føre til enorme mengder med saksfremlegg fra hans side, og ba retten avvise Lillehofs henvendelse.

Siste gang Lillehof forsøkte å endre på dette fikk rettens administrator nok og ga beskjed om at advokat Lillehof ville måtte ta suppleringene opp i sitt innledningsforedrag, og at dette ikke var et tema til videre diskusjon.