– Rapporten endrer ikke mitt syn

Helseministeren avviser sykehus i Alta.

Helseminister Bent Høie viker ikke; vil verken utrede eller endre sykehusstrukturen i Vest-Finnmark til tross for anbefalinger i en utredning gjort av analysebyrået Oslo Economics. 

nyheter

Utredningen fra analysebyrået Oslo Economics anbefaler at sykehuset i Hammerfest blir et nærsykehus og at akuttsykehsuet for Vest-Finnamrk bygges opp i Alta. Ifølge det anerkjente analysebyrået vil omleggingen spare tiervis av millioner kroner årlig i lavere reisekostnader. Den anbefalte omleggingen gir et samfunnsøkonomisk regnskap gir flere hunder millioner i pluss. I tillegg slås det fast at sykehus i Alta vil gi en betydelig helsegevinst totalt sett, og at en ny slik struktur vil redde liv.

Mandag gikk administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, ut med klar beskjed at bare en politisk ordre fra helseministeren kan rokke ved dagens sykehusstruktur i Finnmark.

– Bare Høie kan flytte sykehuset

Helse-Nord-direktøren vil ikke snu i sykehussaken uten å ha politikerne i ryggen.


– Denne rapporten kan brukes av Helse Nord og Alta kommune i deres videre utvikling av helsetilbudet i Alta. Men som jeg har sagt tidligere, mener jeg pengene som har gått til dette kunne vært brukt annerledes. Rapporten vil ikke påvirke mitt syn. Sykehusstrukturen i Finnmark ligger i prinsippet fast, er tilbakemeldingen helseminister Bent Høie gir etter å ha blitt utfordret av Altaposten på å kommentere rapporten og de dramatiske anbefalingene.

– Sykehusflytting vil spare to liv hvert år

Helseutredning viser at det er store gevinster å hente på å bygge fullverdig sykehus i Alta og nærsykehus i Hammerfest.


«Jeg bestemmer»

Høie viser til at både han og den forrige helseministeren har slått fast at sykehusstrukturen i Finnmark ligger fast. Han peker også på at rapporten ikke tar høyde for den risikoen som ville oppstått dersom det skapes usikkerhet om det fortsatt skal være akuttsykehus i Hammerfest.

– Helse Nord har konkrete prosjekt for å etablere spesialisthelsetilbud både i Alta og Karasjok med Samisk helsepark der. Dette vil innen kort tid styrke tjenestetilbudet innenfor poliklinikk både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. Helse Nord har startet arbeidet med idéfase for videre utvikling av Hammerfest sykehus. Tilbudet i Hammerfest blir skalert i forhold til det som nå bygges ut i Alta og skal bygges i Karasjok, klargjør Høie.

Rapport: – Sykehusflytting har en positiv netto nåverdi på om lag 450 millioner

Klar tale i utredningen som verken helseministeren, helseforetaket eller Hammerfest-politikerne ønsker.


Ingen utredning

I sterk kontrast til utredningen som den anerkjenne analysebedriften Oslo Economics har brukt fem måneder på å få fram, står Helse Nords totale avvisning av krav om helhetlig faglige samfunnsmessige analyser av sykehusstrukturen i Finnmark. Helse Nord har igangsatt lignende utredninger og analyser av sykehusstrukturen for Helgelandssykehuset der ett av alternativene er å gjøre om to av tre lokalsykehus til distriktsmedisinske sentre. I rapporten fra Olse Economics er anbefalingen:

«Finnmarkssykehuset HF bør først utrede lokaliseringen av et nytt sykehus i Vest-Finnmark, der alle relevante samfunnsvirkninger vurderes. Det er sannsynlig at en slik analyse vil måtte konkludere med at akuttsykehuset skal lokaliseres i Alta.»