– Ingen tvil om at saken er en belastning for Bruer

Varsler omfattende tidsbruk når ankesaken skal gjennomgås.

BELASTENDE: Fylkeskommunens prosessfullmektige Anders Stenbrenden sa ved starten av sitt innledningsforedrag at han forstår at saken er blitt en belastning for Bjørnar Bruer.   Foto: Tom Skoglund

nyheter

Da retten ble satt i ankesaken mellom Finnmark Fylkeskommune og avskjedigede Bjørnar Bruer innledet rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren med å presentere partene, samt hans fire meddommere.

Det er satt av ni dager til saken, og Berggren forespurte partene om hvorvidt det ville være mulig å få gjennomført de innledende foredrag innen torsdag denne uka. Begge de to advokatene, Eirin Halvorsen Lillehof som representerer Bjørnar Bruer og Anders Stenbrenden som representerer fylkeskommunen, ristet på hodet og viste til den enorme saksmengden som skal gjennomgås de kommende dager.

Det var opprinnelig registrert 29 vitner, men dette er i senere tid korrigert til et foreløpig ikke opplyst antall personer. En stor del av bevisførselen vil dreie seg om epostutveksling, ble det opplyst i retten.

AVHOLDES I KOMMUNESTYRESALEN: Lagmannsretten ble satt med fem dommere, tre lagdommere og to fagkyndige meddommere. Kommunestyresalen i Alta er stedet hvor rettssakens første fire dager avholdes, siste halvdel skal holdes på Scandic.  Foto: Tom Skoglund

I sitt innledende foredrag uttrykte advokat Stenbrenden at han hadde respekt for at saken er belastende, særlig for Bruer:

– Dette er en belastende sak for Bjørnar Bruer, det har jeg ingen tvil om. Han har blitt anmeldt og fått avskjed. Samtidig er dette en omfattende sak, i mengde og tidsbruk, sa Stenbrenden.

Det er rektor ved Alta videregående skole og Bjørnar Bruers tidligere leder Inger Persen som representerer Alta vgs og skoleeier Finnmark fylkeskommune. Hun er i likhet med Bjørnar Bruer tilstede i retten i dag.

STORT SAKSKOMPLEKS: Flere stabler med dokumenter legges til grunn når saken skal belyses de kommende dager. Rektor ved Alta vgs Inger Persen representerer ankende part, Finnmark fylkeskommune.  Foto: Tom Skoglund