– Sykehusflytting vil spare to liv hvert år

Helseutredning viser at det er store gevinster å hente på å bygge fullverdig sykehus i Alta og nærsykehus i Hammerfest.

Fra venstre, varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV), hovedutvalgsleder Kristin Jensen (Ap) og ordfører Monica Nielsen (Ap).  Foto: Bjarne Krogstad

nyheter

Helseutredningen Alta kommune for en tid tilbake bestilte fra Oslo Economics AS er nå klar, og mandag formiddag ble denne offentliggjort.

Konklusjonen i tredningen er soleklar, ifølge ordfører Monica Nielsen (Ap), varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) og hovedutvalgsleder Kristin Jensen (Ap).

Les hele rapporten her!

– Konklusjonen er at det er samfunnsøkonomisk veldig lønnsomt om man skal bruke helsemilliarder på sykehusbygg i Finnmark, at man går for et fullverdig sykehus i Alta, og heller bygger opp et godt nærsykehus i Hammerfest, sier ordfører Nielsen.

– Blant annet fremgår det i rapporten at man vil spare to liv hvert år ved å flytte. Dette ved at flere mennesker da vil befinne seg nærmere sykehuset. I tillegg ligger det en betydelig økonomisk sett stor gevinst ved å gjøre dette, sier Nielsen.

– Det eneste negative man konkluderer med, er at Hammerfest kan bli isolert ved veldig dårlig vær. Men med dagens redningshelikopter og tilbudet disse står for, så har ikke dette den store negative effekten uansett. Med hensyn til beredskapen i Barentshavet, som det har vært trukket fram tidligere, så er det UNN som uansett vil være sykehuset som benyttes ved alvorlige hendelser eksempelvis på Goliat-flyteren.

Hun understreker at dette på ingen måte er et saksfremlegg fra Alta kommunes side.

– Dette er en rapport utarbeidet av et anerkjent firma, Oslo Economics AS, som har laget helserapporter for både departement og for helseforetak. 25. oktober kommer representanter fra Oslo Economics til Alta for å møte kommunestyret og legge rapporten fram her.

  • I rapporten understrekes det at det er en «betydelig usikkerhet» knyttet til sammenhengen mellom reisevei og dødsfall. Derfor har man valgt å ikke prissette virkningen i rapportens analyse. Det påpekes at det likevel sannsynligvis er en fordel for befolkningens liv og helse om avstanden til akuttsykehus reduseres, slik tilfellet vil være for gjennomsnittsinnbyggeren i Vest-Finnmark ved en flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta.