Full fyr i Finnmark Ap

Krangler om fersk styreprotokoll om Nye Hammerfest Lufthavn.

PROTOKOLLKRØLL: Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen er nestleder i styret i Finnmark Ap. Nå må Jakobsen og resten av styret ta stilling til om viktig forutsetning for å støtte ny flyplass i Hammerfest er fjernet i protokollen fra styremøtet 24/25 september.   Foto: Arkiv

nyheter

Finnmark fylkes «samferdselsminister» Geir Ove Bakken var forslagsstiller på styremøtet til en uttalelse om Nye Hammerfest Lufthavn. På direkte spørsmål fra Altaposten nekter Bakken å si noe om ordlyden i det han hevder ble vedtatt.

–  Nei, jeg vil ikke gå inn på enkeltheter i vedtaket, fordi det er uenigheter rundt det som er protokollert. Protokollen skal behandles på telefonmøte søndag, og da vil vi også kunne gå ut med ordlyden i vedtaket. Ut over dette vil jeg ikke si noe om vedtaket og det som nå skjer, er beskjeden fra Bakken, som ikke selv har plass i styret, men kun tiltrer med forslags- og talerett.

Fjernet innhold?

Etter å ha snakket med partisekretær John Erik Pedersen i Finnmark Ap, leder Ingalill Olsen og flere som deltok på styremøtet, synes saken å stå på påstånd om at deler av forslaget til Bakken som ble vedtatt enstemmig, er fjernet. Det skal være formulering som stiller forutsetning for støtten fra Finnmark Ap.

– Det Geir Ove forteller er korrekt. Vi har hatt en diskusjon om ordlyden i protokollen. Jeg har sagt at uttalelsen ikke kan gå ut før protokollen er godkjent. På grunn av fylkestingssamlingen, måtte vi utsette dette møtet til søndag kveld, sier leder Ingalill Olsen.

Nominasjonen

Da Altaposten snakket med Olsen tidligere denne uka om flyplassplanene i Hammerfest ble ikke det ferske behandlingen i styret nevnt. Lederen lot seg imidlertid ikke hisse opp over at Hammerfest kun har storflyplass som alternativ. Hun mener likevel vedtaket som gjelder har vært basert på kortbaneflyplass på 1200 meter og at politikken har vært å styrke stamflyplassene.

Spillet rundt protokollen og støtten til Nye Hammerfest lufthavn kobles internt i Finnmark Ap til den pågående nominasjonen. Nestlederen i Finnmark Ap er ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen. Hammerfest Ap valgte å vrake fylkesordfører Runar Sjåstad fra sikker plass på stortingslista, til fordel for Ingalill Olsen som fikk topplassen. 

– Helt udramatisk

Partisekretæren avviser at det er snakk om forsøk på manipulering. Det omtalte styremøtet foregikk på Sommerøya i Troms og var delvis et fellesmøte med de to andre fylkespartiene i nord. Bakkens utredning om NTP og forslag til uttalelser, blant annet om Nye Hammerfest Lufthavn, var en av mange saker. Møtet gikk over to dager 24. og 25. september.

– Det ligger ingen dramatikk i dette. Geir Ove leverte et forslag. I debatten oppfattet jeg at noe ble tatt vekk. Om det er en misforståelse, og  setningen skal tas inn igjen, vil styret avgjøre på telefonmøte søndag. Ingen skal være i tvil om at protokollen avspeiler hva styret mener. For øvrig er jeg i ferd med å lete opp alle gamle vedtak om støtte til ny flyplass i Hammerfest. Jeg tror ikke vedtakene sier noe om størrelse, kun at Finnmark Ap støtter planene, forklarer John Erik Pedersen, og legger til at det normal prosedyre at etterpåfølgende styremøte godkjenner protokollen.

Motstand

Et enstemmig bystyre i Hammergfest har allerede vedtatt en reguleringsplan for Grøtnes basert på en utredning og konsekvensutredning av Asplan Viak. Planen viser at Hammerfest kommune nå kun jobber etter to alternative størrelser på rullebanen. Rullebanelengdene er her  1.770 og 2.200 meter. Planene om en storflyplass i Hammerfest har utløst sterke reaksjoner, der både stortingsrepresentant Kåre Simensen, hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken, fylkesleder Tommy Berg (SV) og Frps gruppeleder Bengt Rune Strifeldt mener at støtten til flyplass betinger en regional løsning.

Dette er styret i Finnmark Ap:

Ingalill Olsen, Alf E. Jakobsen, Aina Borch, Ståle A. Olsen, Bente Haug, Tomas Sagen, Torill Klogh, Håkon Haldorsen (AUF-leder som tiltrer styret med alle rettigheter). I tillegg tiltrer også politisk ledelse med fylkesordfører Runar Sjåstad, Geir Ove Bakken, Ragnhild Wassvik og Remi Strand styret med forslags og talerett.