Helse Nord snur i luftambulansesaken

– Gjør ikke endringer i Finnmark.

Folkeaksjon for 2 ambulansefly i Alta.  Foto: Eivind Bø

nyheter

NRK melder at Helse Nord har bestemt seg for å snu i ambulanseflysaken.

– Vi gjør ikke noen endringer i Finnmark, bortsett fra at vi styrker ambulanseflyet i Kirkenes med en lege, sier Helse Nord-direktør Lars Vorland til kanalen.

Ufornuftig kutt

I en pressemelding publisert på Helse Nords hjemmesider skriver foretaket at hovedbegrunnelsen til at man snur er et ønske om å sikre god kapasitet for transport til Hammerfest sykehus og de andre småflyplassene i Finnmark:

– Det er etter vår vurdering ikke fornuftig å få en ordning hvor pasienter blir sendt til Tromsø fordi vi har en flytype som ikke kan lande på de mindre flyplassene, sier administrerende direktør Vorland ifølge meldingen.

Her fremgår det at strukturen for luftambulansetjenesten i 2019-2030 fortsatt er under utarbeiding, og at det derfor er for tidlig å si noe om denne.

«Uansett om folk bor på plasser som er vanskelig fremkommelig, skal de også i framtiden føle en trygghet for at deres akuttmedisinske beredskap er ivaretatt. Enten det er med bil, båt, fly eller helikopter. Det er imidlertid klart at slik de økonomiske utfordringer er på kort og lang sikt må vi gjøre alt for at også denne tjenesten blir mer effektiv slik at vi ikke har mer kapasitet enn nødvendig. Helse Nord må effektivisere dersom vi skal greie å opprettholde tilbudet til pasientene, og samtidig skape grunnlag for framtidige investeringer i bygg og utstyr», heter det i pressemeldingen.

– Vi må i tillegg ta høyde for de store behovene for pasienter med kroniske sykdommer, psykisk helsevern og rus, og behovet for å finansiere en stadig dyrere kreftbehandling, sier Vorland.

Viktig møte

NRK skriver at avgjørelsen om å snu i saken ble tatt etter problemet ble lagt fram i et møte med helsepersonell og lokale politikere i Hammerfest:

– Da kom det fram noen argumenter som vi ikke hadde tenkt godt nok igjennom. Det tyngste av dem var at dette jetflyet som var aktuelt, ikke kunne lande i Hammerfest. Det ville bety at en del pasienter fra Alta ville blitt flydd bort til UNN. Da hadde Hammerfest sykehus blitt tappet for pasienter, og det hadde vi slettes ikke tenkt til å gjøre, sier Vorland.