– Borteboende elever i Alta er dårligst ivaretatt

Venstre krever minimum 60 prosents dekning av elevhybler.

KREVER FLERE HYBLER: Trine Noodt og Venstre vil ha fylkestinget med på å bygge flere hybler.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– For å nå et slikt mål må vi ha en opptrappingsplan, og arbeidet med å bygge elevhybler må starte nå. Borteboende elever i Alta er dårligst ivaretatt hvor fylkeskommunen kun ha tilby 23 prosent av borteboende elever hybel, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget, Trine Noodt.

Behandles nå

Fylkestinget vil i løpet av dagen behandle elevhybelsituasjonen i Finnmark. Fylkesrådmannen sier i sin innstilling nei til et økt engasjement ut over der loven klart pålegger fylkeskommunen et ansvar for å stille med hybler. I går gikk Frp og Bengt Rune Strifeldt ut og lanserte et forslag hvor private skal inviteres i en anbudskonkurranse til å bygge og drive elevhybler.

– Ta ansvar for borteboende

– Fylkeskommunen har toet sine hender og overlatt borteboende elever til seg selv.


Finnmark Venstre foreslår at fylkestinget bestemmer seg for en minste dekningsgrad på 60 prosent av fylkeskommunale elevhybler ved de videregående skoler, og gjør oppmerksom på at de ikke behøver  å være eid og drevet av fylkeskommunen.

– Det er helt nødvendig å bedre situasjonen for borteboende elever, og vi må få et mer helhetlig og likt tilbud for borteboende elever uavhengig av hvilken skole de søker til, påpeker Noodt.

Store forskjeller

Venstre viser til at det er store forskjeller i dag. Alta har størst underdekning av hybler. Her tilbys kun 23 prosent av de borteboende tilbys en hybel. Til sammenligning har Hammerfest over 80 prosent, Kirkenes 40 prosent, Vadsø 63 prosent, Lakselv 37 prosent. Nordkapp har ingen fylkeskommunale hybler.

 – Fylkeskommunen har plikt til å sørge for elevhybler dersom den enkelte elev ikke greier å sørge for bolig på annen måte. Venstre mener det er feil å overlate dette til det private markedet, da vi vet hvor høye priser det er ute på leiemarkedet, og den usikkerhet dette skaper i forkant av flytting for de elevene som må flytte hjemmefra., sier Noodt og legger til:

 – Venstre vil også foreslå å reversere hele prisøkningen på elevhybler som ble innført dette skoleåret. Inndekning i økning av frie midler i overføringene fra Staten.