Disse ble årets lærlinger i Finnmark

Hedres for aktiv deltagelse og god innsats i læretiden.

Andreas Aslaksen Sigvartsen i industrimekanikerfaget og Hanne Figenschou i barne- og ungdomsarbeiderfaget hedres med lærlingprisen.  Foto: Privat

nyheter

Hovedutvalget for kompetanse tildelte 6. oktober Finnmark fylkeskommunes lærlingepris til Hanne Figenschou i barne- og ungdomsarbeiderfaget og Andreas Aslaksen Sigvartsen i industrimekanikerfaget.

Prisvinnerne blir invitert til Fylkestinget den 12. oktober der de begge vil bli overrekt et kunstverk og prispenger på kr. 15 000,-

I juryens begrunnelse heter det:

«De tildeles prisen på bakgrunn av aktiv deltagelse og god innsats i læretiden. Kandidatene kan også vise til å ha medvirket til et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold på sin arbeidsplass. Prisvinnerne har i sin læretid tilegnet seg gode kunnskaper og ferdigheter som har gjort dem til dyktige fagarbeidere innenfor sitt fagfelt.»

Annenvert år

Lærlingeprisen som deles ut av fylkeskommunen har som mål å stimulere til positiv oppmerksomhet rundt yrkesopplæring og lærlingeordningen og deles ut annenvert år.

Totalt var det foreslått 11 kandidater til årets lærlingepris:

 • Andreas Aslaksen Sigvartsen, industrimekanikerfaget.
 • Adela Duric, helsearbeiderfaget.
 • Wiggo Kjellmann, butikkslakterfaget.
 • Steffen Aronsen, kokkfaget
 • Anette Mathisen, barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Jørgen Jørgensen, aquakulturfaget
 • Joachim Berg Hansen, fiske og fangstfaget
 • Stine Kleven, frisørfaget
 • Ronny Stirling, IKT-faget
 • Hjalmar Ekhorn, sveisefaget.
 • Hanne Figenschou, barne- og ungdomsarbeiderfaget.