– Vi må tenkte på morgendagen

– Vi må stå på med vårt arbeid når myndighetene ikke gjør sin jobb.

NSR-leder Beaska Niillas.  Foto: Bjarne Krogstad

nyheter

Norske Samers Riksforbund (NSR) holder denne helgen landsmøte i Alta. Lørdag formiddag gikk NSR-leder Beaska Niillas på talerstolen for å holde sin appell til landsmøtet.

– Jeg har brutt noen løfter, andre har jeg holdt, innledet han med å si til en fullsatt konferansesal på Thon og viser til hvor viktig det er for NSR å fortsette å stå på barrikadene, når samfunnet ellers svikter det samiske.

Videre ønsket Niillas å takke lokallagene for deres innsats og fokus på blant annet samisk språk og kampen for å bevare naturen.

– NSR har jobbet og jobber fortsatt mot fornorsking. Det er viktig å revitalisere og løfte det samiske, og det må vi fortsette med – for uten NSR hadde det ikke gått slik.

– I dag står det 20 samiske barn på venteliste til den samiske barnehagen i Alta, bare det viser at våre prosesser fører frem og viser hvor mange som vil løfte frem det samiske, sier Niillas.

– Vi må tenkte på morgendagen

NSR-lederen tror nok mange har fått kaffen i vranghalsen etter utspill fra forbundet.

– Vi må stå på med vårt arbeid når myndighetene ikke gjør sin jobb. Land, vann og rettigheter er våre hjertesaker. Det er land og vann som må vernes. For vi har et ansvar ovenfor våre etterkommere. Vi skal ikke bare se fire år frem i tid, slik som mange politikere gjør og tenker bare på sin periode på stortinget. Vi må tenke på morgendagen slik at våre barn kan vokse opp i trygge hjem, sier han.

– Dekker over egen udugelighet

Hudfletter sametingsrådet for manglende prioriteringer.


Et felles sameting

For å oppnå dette var NSR-lederens siste ønske til landsmøtet at alle samiske, på tvers av landegrenser, skal gå sammen om et felles sameting.

– Vi er ikke organisert på den beste måten. Et felles sameting vil styrke vår røst. Vi må skille oss ut, få egne valgdager og koordinere oss slik at vi kan styrke oss over landegrensene, sa Niillas og avslutter med at han er glad for at Aili Keskitalo stiller til gjenvalg som sametingspresident.