– Alt i alt blir det ikke særlig imponerende

Frp-Strifeldt jubler mens Ap-sjåstad rister på hodet over statsbudsjettet.

VEI-LØFT? Bengt Rune Strifeldt (Frp) mener regjeringen legger opp til et realt samferdselsløft igjen, fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) er ikke enig. Bildet er fra RV94, der Anlegg Nord har stått på for å få ferdigstilt jobben lenge før tida.   Foto: Johnny Larsen

nyheter

Fylkesoversikten som ble offentliggjort under torsdagens framlegging av statsbudsjettet for 2017 røpet at en rekke tiltak i Finnmark får midler.

Lista over tiltak som får penger røper at det blant annet settes av midler, til sammen 32 millioner kroner, til det tidligere omtalte jegerkompaniet ved Garnison i Sør-Varanger (GSV).

– Dette er et stort løft og viser en tydelig retning – regjeringen ønsker at forsvaret skal bygges opp i nord. Dette gjøres i første omgang ved å styrke grensevakten. Det er også satt av mindre summer til tiltak ved Halkkavarre og Høbuktmoen, samlet rudnt fem millioner. Mindre summer, men likevel – det er penger, sier en fornøyd Bengt Rune Strifeldt (Frp).

– Det har tidligere vært snakk om at etableringen vil koste rundt 100 millioner kroner?

– Ja, men å bygge opp er ikke gjort over natta, dette jegerkompaniet vil ikke være oppe på fullt nivå i løpet av 2017, sier Strifeldt, og hinter dermed til at det ligger an til en bevilgning også i statsbudsjettet for 2018.

Fylkesorfører Runar Sjåstad (Ap) deler gleden til Strifeldt akkurat når det kommer til forsvarssatsingen.

– Satsingen med 1,9 milliarder kroner til Forsvaret er gledelig, der man har funnet plass til jegeravdelingen ved GSV. Vi hadde høyere ambisjoner, men dette er likevel positivt, sier Sjåstad.

Uenige om samferdselsløft

For mens Frp-Strifeldt peker på at pengene drysses over en rekke samferdselsprosjekt også i Finnmark, og at dette feltet samlet utgjør en betydelig økning, så er Ap-Sjåstad lite imponert.

– Mange pågående prosjekt skal videreføres, og noen nye kommer. 260 millioner går til Tana bru, 240 mill til videreføring av strekningen Langnesbukta-Storsandnes, 88,7 settes av til Halselv-Møllenes. Ved Storskog skal 135 millioner brukes på omlegging av eksisterende trasé. Arbeidet med å bygge ny tunnel for å erstatte dagens Skarvbergtunnel skal forberedes, med fremføring av strøm og annen infrastruktur. Det var en kar som sa til meg nylig at han hadde kjørt litt rundt i Nord-Norge i det siste, og at det var så djevelsk med veiarbeid at han vurderte å stemme Ap for å få slutt på dette, sier Strifeldt og humrer.

– Samferdsel løftes med 4,4 prosent for landet sett under ett, og når vi vet at lønns- og prisveksten har vært høy innen området, så blir dette alt i alt ikke særlig imponerende. Hvor er egentlig den store samferdselssatsingen, spør Sjåstad, før han legger til:

– Strifeldt bør være mer opptatt av å få fram realitetene i stedet for å bare hylle det som kommer fra Oslo. Skarvbergtunnelen er et kjempeviktig prosjekt for Finnmark. Utenom det er det bare snakk om en og annen ny sykkelsti, av nye prosjekt. Det øvrige er tidligere vedtatte prosjekt som videreføres.

Stolt av satsingen

Frp-Strifeldt mener at statsbudsjettet 2017 samlet sett er et moderat budsjett, som er ment for å skape arbeid og videre vekst.

– Finnmark har ikke vært hardt rammet av oljeprisfall og resesjonen innen oljenæringa, tvert imot går det så det hyler i Finnmark. Det ser regjeringen, og måten de støtter opp om dette er å satse på infrastruktur og samferdsel. Siden 2013 er samferdselsbudsjettet økt med 50 prosent, andelen som går til Nord-Norge er samtidig økt fra 11 til 23 prosent. Så å si at det ikke satses, det er feil. Vi har absolutt en regjering som ser mulighetene, at det er i nord det skjer, både nå og i framtiden.