– Sponses med almisser, rentefrie lån og gratis tjenester

Odd Erling Mikalsen (Frp) er ikke fornøyd med utviklingen for parkeringshuset ved Amfi.

Frp-politiker Odd Erling Mikalsen, parkeringshuset  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

I fjor falt inntektene til Komsa Parkering AS med over 600.000 kroner, mens driftskostnadene økte med nesten 150.000 kroner. Det lå dermed an til et sjokkartet underskudd. Men eierne tok grep, og reduserte underskuddet fra 935.000 kroner i 2014 til 611.000 i fjor.

– Inntektene går ned mens kostnadene øker. Det går definitivt ikke rett vei, dessverre. Parkeringshuset sponses med almisser, rentefrie lån og gratis tjenester. Det eneste som kan redde selskapet er høyere driftsinntekter, fastslår økonom og kommunestyrerepresentant Odd Erling Mikalsen.

Et samlet udekket tap siden starten på 9,3 millioner er mulig å håndtere fordi selskapet har en solid aksjekapital og bunnsolide eiere i ryggen, i Alta kommune (34%) og Amfi-kjeden (66%).

I regnskapets noter er det forklart hvilke grep som er tatt for å forbedre økonomien i selskapet.

  • Amfi Drift AS har ettergitt krav om dekning av avtalte tjenester i 2015 på 103.000 kroner, og har i tillegg bidratt med  800.000 kroner til drifta gjennom leie av blant annet p-plasser.
  •  Alta kommune har ettergitt et krav på 450.000 kroner for leveranse av p-tjenester.
  •  Hovedlånet på 74 millioner er flyttet til morselskapet Amfi Eiendom AS, til en rente på 2,5%. Det sparer Komsa Parkering èn million kroner årlig på.
  •  Kommunen vil fortsette å utføre gratis administrasjon av p-huset, til en verdi av en halv million årlig.

– Det trengs uansett flere kunder. Grepet med å utvide betalparkeringen til klokka 20 vil nok hjelpe en del. Men hadde prisen i parkeringshuset vært litt lavere enn ute, så ville folk parkert der, mener Mikalsen.

– Det er lett å være etterpåklok og si at parkeringshuset er en feilinvestering. Men nå står huset der, og da er det i alles interesse at det blir brukt, at kapasiteten blir utnyttet. Fylles parkeringshuset kan det frigjøre verdifullt sentrumsareal til andre ting enn biler. For eksempel burde plassen mellom Amfi og Byhagen hatt torg og uteliv, ikke biler på rekke og rad, legger Mikalsen til.