– Fornærmende og provoserende

Ordføreren reagerer på at Fylkesmannen blandet Kautokeino og Karasjok i helsedelen av utredningen.
nyheter

I forbindelse med Fylkesmannens fremstilling av kommunenes situasjon i reformarbeidet, har de trolig blandet sammen opplysningene fra Karasjok med de fra Kautokeino. Og dermed er det meste feil som handler om Kautokeinos helsestell.  Stabssjef hos rådmannen i Kautokeino, Karin Hætta, antyder forsiktig at dette må være feil. Ordføreren synes det er useriøst fra Fylkesmannen.

Mangler dette?

For i dokumentet fra Fylkesmannen heter det:

 «Kommunen oppfattes å ha utfordringer på området demens.  Fylkesmannen kjenner ikke til at Kautokeino kommune arbeider systematisk med satsningsområdene innen omsorg 2020, morgendagens omsorg, der hovedfokus er tjenesteinnovasjon, velferdsteknologi, frivillig arbeid i helse og omsorgstjenesten, aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk, aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering og tidlig innsats, for å nevne noen områder. Fylkesmannen kjenner til at kommunen har redusert lederstillinger innen helse og omsorg. Blant annet er stillingen leder for sykehjem fjernet og oppgavene overført til helse- og omsorgssjef. », beskriver Fylkesmannen i oversikten knyttet til kommunereformen.

Feil om Kautokeino

Stabssjefen hos rådmannen i Kautokeino, Karin Hætta skriver til Fylkesmannen og gjør oppmerksom på det hun mener er feil i kommunereformbeskrivelsen.  Hætta peker på at Kautokeino kommune har demensplan, demenskoordinator, skjermede plasser for demente både på sykehjem og bokollektiv. Kommunen har ansatte med demens-ABC-opplæring.  Og har i henhold til demensplanen, opprettet dagtilbud for hjemmeboende demente som avlastning for de pårørende.

 – I tillegg stemmer det ikke at ansvaret for sykehjemmet er lagt direkte til helse- og omsorgssjef, vi har en avdelingsleder med personal- og økonomiansvar for avdeling helse hvor sykehjemmet er underlagt. I tillegg har sykehjemmet en avdelingssykepleier som koordinerer den daglige drift på sykehjemmet. Vi har også mange ufaglærte som har avlagt fagbrev den senere tid og har en økning i fagkompetanse og ikke en reduksjon slik Fylkesmannen beskriver. I 2016 har vi også ansatt en helsesøster til, så svakheten ved helsestasjonen som er beskrevet er også ivaretatt, skriver Hætta som etterlyser svar fra Fylkesmannen på dette.

Altaposten har forsøkt å få svar fra Stian Lindgård hos Fylkesmannen, men han var opptatt i møter, kunne forkontoret opplyse om.

Fornærmende og provoserende

Ordfører Johan Vasara i Kautokeino tror det handler om sammenblanding.

– Man kan ha noen faktafeil, men når dette er så omfattende og kommunene har lagt enorme politiske og administrative ressurser i å lage rapporter, synes jeg det er både fornærmende og provoserende hvis dette skal være Fylkesmannens anbefaling til departementet. Det virker rett og slett useriøst. Det er verdt å huske på at dette handler om vår fremtid som selvstendig kommune. Dette fornærmer og provoserer, sier Vasara.