– Elevene spør etter kondomer

Helsesøstrene synes det er problematisk å ikke kunne snakke fritt med AKG-elevene.

I SKVIS: Helsesøster-leder i Alta, Tone Dervo, innrømmer at det ikke er så enkelt å gjøre en god nok jobb ved AKG.  

nyheter

Sjefshelsesøster i Alta kommune, Tone Dervo, innrømmer at helsesøstrene har munnkurv på sentrale spørsmål ved Alta kristne grunnskole, AKG.

– Helsesøster får ikke informere om pubertet, seksualitet, prevensjon og abort til elever ved skolen, bekrefter Dervo overfor Altaposten. Hun sier også:

– Elever etterspør eksempelvis kondomer, og om hvorfor vi ikke kan gi dette ut. Skolens ledelse ønsker ikke at kondomer deles ut. På øvrige skoler deles kondomer ut, men ikke i store omfang, da de gjerne brukes til vannkrig i gangene og ikke til opprinnelig formål.


– Må være lojale mot våre verdier

Helsesøstrene er velkomne til AKG, men må være lojale mot skolens verdier.

Få drop-in

I går kunne Altaposten avsløre at AKG fysisk limer sammen sider i naturfagbøkene til 5. klasse som omhandler pubertet, forelskelse og forplantning. Styreformann Odd-Arne Thomassen sa også at helsesøstrene som skulle komme til skolen, må være lojale overfor det kristne verdisynet skolen er tuftet på.

Tone Dervo sier at det er en selvfølge å ha respekt for andre menneskers livssyn, men hun innrømmer at det er utfordrende at skoleledelsen ønsker føringer på helsesøstrenes arbeid.


Disse sidene får ikke skolebarna se

Skolen limer sammen 22 sider i naturfagsboka: – Vi synes det er for tidlig å lære om slikt i 5. klasse.

–  Det er ikke uproblematisk at vi ikke kan gi all informasjon som kan etterspørres. Lærerne og elevene vet hvem helsesøster er og hvor hun holder til på skolen. Det blir gitt tydelig informasjon når helsesøster er tilstede på skolen, men det er få elever som tar kontakt for drop-in samtaler med helsesøster på AKG, sier hun.

Dervo sier videre at rektor ved AKG har hatt en evalueringssamtale med helsesøster på hvordan skoleåret/ skolehelsetjenesten har vært gjennomført, og hvordan man kan arbeide sammen videre.

– Det er de færreste av Altas rektorer som gjør noe liknende, kommenterer lederen for helsesøstrene.

Lærerne tar kontakt

Dervo sier at lærere ved skolen tar kontakt med helsesøstrene for å finne ut hvordan de skal kunne gi elever informasjon og om hvor de kan oppsøke slik informasjon.

– Fokus er da hvordan man kan undervise i tråd med skolens verdisyn, forteller Dervo, som opplyser at lærerne er flinke til å involvere helsesøstrene når det gjelder temaer som  psykisk helse, fysisk aktivitet, kosthold, spiseforstyrrelser, sorgarbeid, sykdomslære, hvordan utdanne seg til sykepleier og så videre.


Da Grete-Kaisa fikk sin første menstruasjon som tenåring, skjønte hun ingenting

Sidene om seksualitet og kropp ble revet ut av skolebøkene.

Lojale mot elevene

– I går sa styreformann at foreldrene ønsker informasjon dersom en jente i 8. klasse er gravid. Stemmer dette og er det i såfall å bryte taushetsplikten?

– Om en 13 år gammel jente forteller at hun er gravid, er dette grunnlag for bekymringsmelding til barnevern, og foreldrene vil i samråd med eleven bli informert, uansett hvilken skole de går på, sier helsesøsteren.

– Hva hvis jenta er 16 år?

– En 16 år gammel jente er over den seksuelle lavalder. Vi vil oppfordre til å involvere foreldre, da jenta ikke er myndig.  Men foreldre vil ikke få innsyn i opplysninger hverken hos helsesøster eller fastlege uten samtykke fra den det gjelder, sier hun.

– Forteller dere ting sagt i fortrolighet videre til foreldre ved skolen, der dere ved andre skoler ikke ville gjort det samme?

– Det er ingen forskjell på AKG og andre skoler angående fortrolige samtaler med elever. Helsesøster har taushetsplikt, og vil der det er nødvendig, gjennom dialog med eleven, finne frem til hvordan samtale med foreldre, sier Dervo.

– Føler dere at dere at dere er  mest lojale mot foreldre og skoleledelse eller med ungdommene/barna?

– Vår lojalitet ligger hos barna og ungdommen. Det er dem vi er tilstede for, understreker Dervo.