Trafikksikkerhetsmidler til Skaidi

Får penger til gang- og sykkelbane.

Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Marianne Haukland (H).  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Marianne Haukland (H) kan røpe at det settes av midler til gang- og sykkelvei på RV94 ved Skaidi, i statsbudsjettet for 2017.

– Dette vil gi en tryggere vei for alle de som går eller sykler langs denne veien. Det settes samtidig av midler til å videreføre utbedringa av RV94 på strekningen Skaidi – Hammerfest, forteller de to.

I går kunne vi fortelle at også Salkobekken får den etterlengtede strekningen med ekstra gang- og sykkelvei.

De to lokale representantene for regjeringspartiene er fornøyde med at det tas grep:

– Regjeringen har sagt at de skulle forenkle, fornye og forbedre, det gjøres nå. I Salkobekken har vi forenklet løsningen for å bygge gang- og sykkevei, og får sånn sett mer trafikksikkerhet for pengene, mens begge prosjektene utgjør en fornying og forbedring av tilbudet til gående og syklende, sier Strifeldt.