– Nye E6 kan reddes

Frank Bakke-Jensen: – Bompenger kan bli mer spiselig for Frp nå.

HÅP: Frank Bakke-Jensen har håp om at jobben som nå gjøres fra Høyre og Frp kan sikre en snarlig utbygging av Nye E6, veien som tidligere har gått under navnet avlastningsveien.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Stortingsrepresentanten fra Båtsfjord har jobbet seg fram til en sentral posisjon i Høyre, og er en av partiets næringspolitiske talsmenn. Under bedriftsbesøk hos suksessbedriften JARO torsdag, ble Bakke-Jensen utfordret på flaskehalsen som dagens E6 gjennom Alta by framstår som.

– E6-utbyggingen vest for Alta er viktig for næringslivet, og ikke minst for en bedrift som JARO som er helt avhengig av vei som infrastruktur. Nå haster det med å få gjort noe med veistrukturen gjennom Alta by, både med tanke på næringslivets transportbehov, men også for å utløse nye prosjekter som henger på veiløsningen, var beskjeden fra daglig leder Olav Jørgensen.

Aktiv jobb

Stortingsrepresentant Bakke-Jensen gjorde det klart at han ikke har noen problemer med å forstå at JARO er opptatt av veistrukturen i Alta og Finnmark.

– Alle som har observert utkjøringen av enorme betongkonstruksjoner fra bedriften, har en forståelse for at det er viktig å få løst utfordringene både gjennom Alta by og resten av Finnmark. Når E6-utbyggingen vest for Alta nå er i ferd med å bli ferdigstilt, er det naturlig å tenke transportsystem videre inn i Finnmark. Her blir avlastningsveien, eller Nye E6 gjennom Alta, veldig viktig, forklarer Bakke-Jensen.

– Har ikke Alta kommunes nei til bompenger sendt prosjektet 10-15 år inn i framtiden?

– Fagetatene, det vil si Statens Vegvesen, fant ikke å kunne skrive inn prosjektet i NTP uten et ja til medfinansiering fra Alta kommune. Nå er det kommet inn nye momenter som gjør at bompenger kan bli mer spiselig for Frp, noe som gjør at medfinansiering etter mitt syn ikke er helt utenkelig. Det viktigste i min vurdering av at det er realistisk håp om å få inn prosjektet i første del av NTP, og med det en oppstart i løpet av noen få år, er at det både fra Frp og Høyre nå jobbes veldig aktivt med å få Nye E6 finansiert.

Lagspill

Bakke-Jensen gjør det samtidig klart at han og Høyre ikke kjører noe sololøp, men at jobben med å få løftet fram Nye E6 er et lagarbeid mellom lokale og sentrale representanter for regjeringspartiene Høyre og Frp.

– Altas Ronny Berg, som er en del av regjeringsapparatet, har i denne saken tett kontakt opp mot samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og samferdselsdepartementets ledelse. Det er ingen tvil om at Frp med Ronny og samferdselsministeren er opptatt av å finne en løsning. Solvik-Olsen har jo selv vært i Alta og gitt signaler om behovet og at veien skal bygges uten bompenger, påpeker Bakke-Jensen.

Nettokostnad på bompenger

Vurderingen til Bakke-Jensen om at Frp vil komme ut med en mindre bastant holdning til bompenger tilskrives at innkrevingssystemet er effektivisert gjennom flere grep, og blant annet  ved å samle mange bompengeselskap i en enhet.

– Husk at da bommen i Saltvika på E6 ble fjernet, var ett av argumentene at det kostet mer å hente inn bompengene enn det kom inn. Bommen ville blitt en netto utgift på prosjektet, påpekte stortingsrepresentanten.

Altaposten har sjekket dette. Innkrevingskostnadene var høye, men tallene viser at bommen likevel ville gitt et netto fortjeneste på 160 millioner kroner. Totalt ville det bli betalt inn 350 millioner, hvor altså 190 millioner kroner ville gått med til drift av bompengeselskapet, renter på lån med mer.

Avgjøres i juni

Høyre-representanten vil ikke vil gi noen garranti, eller odds på at Nye E6 vil kunne påstartes de nærmeste årene. Det han er sikker på er at det jobbes intensivt med å finne pengene som skal til, og at en løsning høyst sannsynlig ligger i en trinnvis utbygging av avlastningsveien.

  – En trinnvis utbygging reduserer det umiddelbare investeringsbehovet og gjør en løsning langt mer realistisk enn  en pakkeløsning. NTP skal sluttbehandles av Stortinget i juni, men jeg vil anta at vi allerede på vinteren vil kunne si om det er realistisk med å få prosjektet inn i første del av NTP, påpeker Bakke-Jensen.

Kommunestyret har prioritert første parsell fra Hjemmeluft til Alta Sentrum. Denne delen er kostnadsberegnet til rundt én milliard kroner.

ALT KLART: Ifølge Ole Steinar Østlyngen (Ap) er alt klar for oppstart av parsellen fra Hjemmeluft til Alta Sentrum med unntak av det viktigste; kronene som skal finansiere veien.   Foto: Illustrasjon

I den rød-gule-grønne politiske ledelsen i Alta kommune applauderes jobben som Høyre og Frp nå er i gang med. Ole Steinar Østlyngen bekrefter at kommunens nei til bompenger står fast, selv etter å ha vært to ganger i samferdselsdepartementet og blitt møtt med en kald skulder med tanke på realiseringen av veien.

– Dersom Ronny Berg og Frank Bakke-Jensen lykkes inn mot sentrale myndigheter er det fantastisk. Det er bare å innse at de har lettere å nå fram overfor Solvik-Olsen enn det vi har. Samtidig haster det litt. Alt er klart for oppstart på første parsell. Den er detaljplanlagt og anleggsmaskinene kan rulle inn straks pengene er på plass, påpeker Østlyngen og legger til:

  – Får vi oppstart snart ville anleggsbransje juble. Alle store prosjekt er snart avsluttet og da vil både maskiner og ansatte stå uvirksomme. Jeg frykter  krise i næringen etter gode tider og oppbygging om vi ikke får mer større veiutbyggingsprosjekt i Finnmark.