Færre ledige i september

Nedgang i ni av nitten kommuner i Finnmark.

Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix 

nyheter

Den totale arbeidsledigheten i Finnmark har gått ned i september. 1.223 personer er nå registrert som helt arbeidsledige, en nedgang på 35 sammenlignet med samme tid i fjor.

Ledigheten i fylket tilsvarer ifølge ferske tall fra NAV 3,0 prosent av arbeidsstyrken, mens ledigheten i landet er 2,8 prosent.

Høyest ledighet i Finnmark i september har Båtsfjord kommune (8 % ). Deretter kommer Gamvik og Vardø, som begge har 4,9 prosent ledighet. Lavest ledighet har Alta (1,8 %) og Vadsø (2,3 %).

Historisk sett har 9 av 19 kommuner i Finnmark nedgang i ledigheten, og antall permitteringer har gått ned med 18 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, opplyser NAV.

Gruveoppstart gir færre ledige

I Sør-Varanger kommune har ledigheten gått ned fra 4,2 prosent i august til 3,6 prosent i september. Det skyldes i hovedsak at den nye eieren av Sydvaranger Gruve har startet opp med forsiktig drift, sier leder i NAV Sør-Varanger, Kristian Johansen i en pressemelding.

– For NAV har det vært en viktig oppgave å stille som rekrutteringspartner for gruva. Rundt halvparten av de som nå har fått jobb i gruva har kommet gjennom NAV, og det gir et gledelig utslag på ledighetstallene, sier hun.