Mann svindlet NAV for 106.000

Forklarte det med at han blingset på dagene.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Mannen i midten av 40-årene fra Kautokeino sto sist uke tiltalt ved Indre Finnmark tingrett for NAV-bedrageri.

I tiltalen heter det at mannen i perioden 24. februar 2014 til 23. mars 2014 og 14. juli 2014 til 19. april 2015 meldte inn feil antall timer på NAVs elektroniske meldekort. Her opplyste han at han jobbet 120 timer, til tross for at han faktisk jobbet 603,5 timer.

Mannen fikk dermed urettmessig utbetalt tilsammen 106.543 kroner.

Erkjente seg skyldig

Tiltalte forklarte for retten at han ikke hadde i tankene at han gjorde noe galt i det han fylte ut meldekortene og at han trodde han fylte meldekortene riktig. Videre forklarte tiltalte at han visste at når han var i jobb, så hadde det konsekvenser for hvor mye han mottok i dagpenger.

Retten fester dermed ikke lit til tiltaltes forklaring om at han «blingset på dagene» og at han fylte feil fordi han trodde han kun skulle fylle inn den aktive tiden han var på jobb. Mannen har heller ikke kunnet forklare det store spriket mellom arbeidsgivers timelister, og timeantallet på meldekortene.

Retten finner etter dette det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte med viten og vilje unnlot å oppføre riktig antall timer han arbeidet i perioden som nevnt i tiltalen.

Mannen dømmes til 45 dagers ubetinget fengsel og må betale saksomkostninger på 3.000 kroner.