Foreslår å kaste Runar Sjåstad

– Styret i Hammerfest Ap setter hele nominasjonen i spill og bidrar til ufred.

Fylkesordfører Runar Sjåstad  Foto: Maria Borch Mietinen

nyheter

Det hevder politisk nestleder i Alta Ap, Jarl A. Dahle, overfor Altaposten, etter at styret i Hammerfest Ap i sin innstilling til medlemsmøte innstiller på å fjerne dagens fylkesordfører og foreslått toppkandidat Runar Sjåstad fra topp fire på lista. I praksis vil Sjåstad med en 5. plass på endelig liste ikke være i nærheten av å få møte på Stortinget.

– Bakgrunnen for styrets innstilling handler om tillit, og den er adressert til en helt konkret sak. Vi har bedt fylkeskommunen om informasjon og dokumentasjon tilknyttet Vargsundxpressen og er blitt avvist. Runar Sjåstad er politisk ansvarlig i fylkeskommunen. Det en enkel forklaring på styrets anbefaling, klargjør leder i Hammerfest Ap, Erik Fjeldstad.

Erik Fjeldstad, leder Hammerfest Ap 

– Dumt og uforståelig

I Alta Ap er reaksjonene svært sterke over nyheten fra Hammerfest. Nestleder Jarl A. Dahle mener Hammerfest Ap kaster bensin på et bål som kan gjøre at muligheten for å vinne valget både i Alta og resten av fylket er i ferd med å forsvinne i røyken fra utspillet.

– Vi har jobbet beinhardt i Alta for å skape samarbeidsklima som omfatter både sykehus, flyplass og selvsagt båtrute. Vårt bidrag er å tone ned våre egne krav i nominasjonen og vise samarbeidsvilje. Når styret i Hammerfest går ut med mistillit til den mest samlende kandidaten, Runar Sjåstad, er det svært ødeleggende. Når begrunnelsen i tillegg er at Sjåstad skal ha vært positiv til ei båtrute som er svært viktig for både Alta og

Hammerfest blir det for dumt, og rett ut sagt uforståelig, slår Dahle fast.

Jarl A. Dahle, politisk nestleder i Alta Ap  Foto: Jarle Mjøen

– Hammerfest vil ha Ingalill Olsen på topp. Er det mulig for Alta Ap å vinne et valg med Olsen på topplass?

– Alta Ap har tillit til Ingalill. Det viser siste medlemsmøte selv om det også er  mange som ikke har en slik tillit. Det som provoserer mest er uansett at Hammerfest vil kaste Runar Sjåstad som har bred tillit over hele Finnmark og er en nøkkel til fred og samling.

– Er nominasjonen nå satt i spill?

– Vi må avvente medlemsmøtet i Hammerfest, men det er alvorlig når et så stort kommuneparti som Hammerfest går ut med mistillit til toppkandidaten. Dette er en situasjon Alta Ap må drøfte, og selv om vi har et vedtak fra medlemsmøte er det nå en ny situasjon hvor forutsetningene er endret. I så måte er nominasjonen satt i spill igjen. Med å foreslå to menn på andre og tredjeplass bryter også Hammerfest Ap partiets lover.

– Mitt ansvar

Fylkesråd og Sjåstads nære medarbeider og partikamerat, Geir Ove Bakken, blir nærmest målløs av nyheten om mistilliten som uttrykkes fra Hammerfest Ap.

– Vargsundexpressen og båtrutene i Vest-Finnmark er mitt ansvar, og skal noen rises av Hammerfest Ap så er det meg. Når det gjelder data, statistikk og faktaopplysninger om båtruta mellom Alta og Hammerfest har jeg ikke hørt noe fra Hammerfest Ap, og det er naturlig å gå til meg og ikke Sjåstad for å få slike opplysninger.

– Har du tillit til Runar Sjåstad?

– Ut over at jeg har tillit til Runar, i likhet med Ingalill og Steinar på tredjeplass, har jeg ingen kommentar. Nominasjonen er en demokratisk prosess hvor Hammerfest Ap har sin selvsagte rett til å uttrykke seg. Det må alle tåle. Samtidig vil jeg legge til at Runar sammen med meg var med i fylkestinget å prioritere ekstra innsats for båtruter i Hammerfest i fylkestinget i juni, så jeg skjønner ikke hvor Hammerfest Ap vil, er tilbakemeldingen fra Geir Ove Bakken.

Hammerfest Ap avholder medlemsmøte torsdag kveld. Dette er styrets innstilling til nominasjonsliste for Ap til Stortingsvalget 2017:

1. Ingalill Olsen

 2. Tarjei Jensen Bech

 3. Steinar Karlstrøm

 4. Ragnhild Kaski

 5. Runar Sjåstad

 6. Ragnhild Vassvik

 7. Ulf Ballo

 8. Stine Akselsen

 9. Johan Vasara

 10. Mona Schanke

 11. Roger Hansen