– Et svik mot Altas befolkning

Stortingsrepresentant advarer mot alvorlig løftebrudd og tillitskrise.

SVIK: Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø var imponert over hvordan Finnmark sto sammen i sine advarsler til Helse Nord. Hun understreket at kutt i ambulanseflytjenesten var en  trussel mot liv og helse for hele fylkets befolkning, men rettet også fokus mot Altas befolkning som har vært lovet bedre akuttilbud, men med forslaget ville få det betydelig svekket.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Under tirsdagens «brannslukningsmøte» i Hammerfest skulle Helse Nord og direktør Lars Vorland snakke fornuft til helsefaglig personell og politikere fra hele Finnmark. Vorland skulle overbvise de oppmøtte om at det foreslåtte kuttet fra tre til to ambulansefly ved basene i Alta og Kirkenes, er et gode for befolkningen. Allerede etter første del, hvor Helse Nord møtte leger og akuttmedisinske personell, var retretten til helseforetaket på gang. Løpet er ikke kjørt og foretaket er på glid.

– Vi har hørt en rekke gode argumenter for å beholde tre fly i Finnmark, ikke minst fra faglig hold. Noen av argumentene har for oss et helt nytt perspektiv. Vi skal nå dra tilbake og tenke oss om en gang til, bekreftet Vorland overfor Altaposten etter møtet i Hammerfest tirsdag kveld.

Et svik mot befolkningen

Alle i Nord-Norge er enige om at et jetfly stasjonert ved basen i Tromsø vil øke akuttberedskapen og løfte kvaliteten på tjenesten mange hakk. Utfordringen er at forbedringen, som i alle hovedsak vil komme for områder utenfor Finnmark til gode, skal betales med å kutte ett av to Beech 200 propellfly ved basen i Alta.  Leder for akuttmedisinsk seksjon ved UNN og professor i akuttmedisin, Mads Gilbert, advarte i meget sterke ordelag mot en slik endring.

 En av innlederne på møtet, SVs Kirsti Bergstø, satte ord på den frustrasjonen som forslaget har skapt hos både hos befolkning, lokalpolitikere og helsefaglig ansatte. Bergstø slo fast at omorganiseringen ville true liv og helse langs finnmarkskysten. Samtidig rettet hun søkelyset på konsekvensene for en by og region med 25.000 innbyggere som har titalls mil og timer til sykehus.

– Både foretak og sentrale politikere har gjentatte ganger lovet å bedre helsetilbudet til denne delen av Finnmarks befolkning. Akuttilbudet her vil bli kraftig svekket gjennom den ekstra beredskapen flyambulansetjenesten i dag representerer for Alta-området. Vi står overfor et svært alvorlig svik og løftebrudd, var den klare meldingen fra stortingsrepresentanten.

KLAR TALE: Mads Gilbert leverte en krystallklar vurdering av behovet for to fly i Alta. 

Både leder av folkeaksjonen mot ambulanseflykuttet, Gørill Godvik, og mangeårig forkjemper for et ekstra godt utbygd tilbud i Finnmark, Jan Eggesvik, var klar på at dagens ambulansetjeneste har et minimumsnivå.  En reduksjon vil bety tap av liv og helse.

– Vi blør ikke langsommere i Finnmark enn resten av landet, hevdet Godvik med adresse til administrerende direktør Lars Vorland og de øvrige i HN-ledelsen.

– Luftambulanseflyene er Finnmarks luftambulansehelikoptre. Det er de som redder liv når minuttene og sekundene teller, slo Eggesvik fast overfor Altaposten.

MÅ SNU? Direktør Lars Vorland må finne penger til å opprettholde to fly ved basen i Alta.  Foto: Jarle Mjøen

Administrerende direktør Lars Vorland konstaterte etter møtet at den massive proteststormen og kravet om å beholde begge flyene ved basen i Alta, hadde gjort dypt inntrykk. Han vedgikk at forslaget fra han og Helse Nord har vært alvorlig ment, og at planene var å gjøre endelig vedtak om gjennomføringen i løpet av høsten. Men den massive motstanden vedgikk han det ville bli svært vanskelig gjennomføre kutt av det ene flyet i Alta.

Så langt er det styret i Luftambulansetjenesten ANS, det vil si de fire direktørene i de regionale foretakene, som har godkjent omorganiseringen.

– Vi står overfor beinharde prioriteringer og må hente 50 millioner kroner fra et annet sted i vår virksomhet om vi skal kunne beholde begge flyene i Alta, påpekte Vorland overfor Altaposten før han dro tilbake til HN-hovedkvarteret i Bodø for finne millionene.

Er vi dum?

Varaordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest registrerte at Helse Nord har argumentert for en endring og kutt av ett av tra ambulansefly på basene i Finnmark, og at ledelsen i Helse Nord tydelig mener at det er finnmarkingene som ikke skjønner sitt eget beste.

Hun lot følgende henge i luften da hun forlot talerstolen:

– Helse-Nord-ledelsen sier at de ikke er dumme og ikke vil foreslå endringer som gir et dårligere akuttilbud for folk flest i Finnmark. Er det da sånn at Helse Nord tror at alle vi i Finnmark som mener at to i stedet for tre ambulansefly i Finnmark gir dårligere sikkerhet, er dumme?