Åpner for retrett om ambulansefly

Helse Nord på glid etter massivt finnmarkspress.

SMILTE: Folkeaksjonsleder Gørill Godvik kunne smile etter å ha overlevert Helse Nord-direktør Lars Vorland over 6000 underskrifter og en sterk appell om å ikke svekke akuttillbudet i Finnmark med å kutte ett av to fly ved basen i Alta. Også Vorland smilte selv om han gikk langt i å innrømme at Helse Nord kan snu etter massiv motstand mot forslaget.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Hele ledelsen i Helse Nord med administrerende direktør Lars Vorland i spissen kom til Hammerfest for å overbevise helsefaglig personell og finnmarkspolitikere om at det kan være tryggere for liv og helse dersom det kuttes ett av to ambulansefly på basen i Alta, og ett av tre totalt i Finnmark.

Nytt perspektiv

– Helse-Nord-ledelsen sier at de ikke er dumme og ikke vil foreslå endringer som gir et dårligere akuttilbud for folk flest i Finnmark. Er det da sånn at Helse Nord tror at alle vi i Finnmark som mener at to i stedet for tre ambulansefly i Finnmark gir dårligere sikkerhet, er dumme?

Spørsmålet lot varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, henge i luften da hun forlot talerstolen på  brannslukningsmøtet i regi av Helse Nord. Etter en storm av protester fra Finnmark fant helseforetaket at de måtte forsøke å snakke finnmarkingene til fornuft og forklare vedtaket i direktørstyret for luftambulansetjenesten fra i vår. Vedtaket tilsier at ett av to ambulansefly ved basen i Alta skal veksles inn i ett jetfly stasjoner i Troms.

– Vi har hørt en rekke gode argumenter for å beholde tre fly i Finnmark, ikke minst fra faglig hold. Noen av argumentene har for oss et helt nytt perspektiv. Vi skal nå dra tilbake og tenke oss om en gang til, bekreftet administrerende direktør i Helse Nord Lars Vorland overfor Altaposten etter møtet i Hammerfest tirsdag kveld.

Må finne 50 millioner

Han ville ikke bekrefte at Helse Nord i løpet av neste måned gjør full retrett og hoster opp 50 millioner  kroner som må til for å opprettholde to fly ved basen i Alta i tillegg til jetflyet som kommer i Tromsø. Samtidig gikk Vorland så langt han kunne, uten samtidig å bekrefte den.

Med seg tilbake til HNs hovedkvarter i Bodø har han mange tusen underskrifter og et svært engasjert innlegg fra Gørill Godvik, initiativtaker for en spontan folkeaksjon som har grodd fram de siste dagene. Sammen med tidligere Alta-lege og forkjemper for luftbambulansen, Jan Eggesvik, kunne hun smile bredt etter møtet.

– Jeg er kjempeoptimist og kan vanskelig se at Helse Nord, ut fra de signalene de kom med under det faglige møtet, kan gjøre noe annet enn å snu i denne saken. Uttalelsene fra professor i akuttmedisin  og avdelingsoverlege ved UNN, Mads Gilbert, om at et jetfly i Tromsø vil være bra for akuttberedskapen i Nord-Norge, men at et kutt av fly nummer to i Alta vil være en klar svekkelse av beredskapen i Finnmark, tror jeg blir svært vanskelig å overprøve av Helse Nord, sa en svært fornøyd Jan Eggesvik da han overfor Altaposten oppsummerte sitt inntrykk av møtet..