Sorte hull i beredskapen

– Responstid og forsinkelser ser ut til å bety mindre i Finnmark enn lenger sør i resten av landet.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Det er finnmarkslegen Jan Eggesvik, som i dag er kommunelege på kysten av Finnmark, som nå stiller spørsmål om liv i Finnmark har mindre verdi enn i Troms.

– Responstid og forsinkelser ser ut til å bety mindre i Finnmark enn lenger sør i resten av landet. Jeg tror dette vil være interessant lesning for politikere som kommer til ambulanseflymøtet i Hammerfest i morgen, skriver Eggesvik til Altaposten.

Sort hull

Et NRK-oppslag fra 2013 forteller om en ulykke i nærheten av Evenes der ambulansehelikopteret fra Tromsø brukte over én time fra Skjervøy til Evenes utenfor Harstad. Det tok mellom et kvarter og 20 minutter før første ambulanse kom til stedet. Det kom to ambulanser, én fra Harstad som hadde 20 minutter til Harstad sykehsus, og én fra Evenskjer.

Dette medførte hastebehandling av styret i Helse Nord og et vedtak om å opprette en base for ambulansehelikopter ved Evenes lufthavn. Kostnaden ble oppgitt til mellom 40 og 70 millioner kroner.

På styremøtet beskrev administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, enkelte områder i Vesterålen og Ofoten som «sorte hull».

– I disse områdene kan det ta godt over en time før et ambulansehelikopter er på plass. Det gir ikke geografisk likeverd. Derfor vil jeg anbefale at styret prøver å få etablert en helikopterbase i regionen, som kan gi raskere responstid, sa Vorland ifølge NRK, før styret behandlet saken.

Mange hull

Ifølge Eggesvik blir det svært mange sorte hull i Finnmark dersom en kutter fra tre til to fly ved basene i Finnmark.

– Ambulanseflyene i Finmark er det nærmeste vi kommer en sammenlikning med ambulansehelikopterne. Men Helse Nord unngår å snakke om responstid for ambulanseflyene. De snakker fortsatt om iverksettingstidspunkt, som er det tidspunktet da alle vurderingene opp imot sekundærflygninger mellom sykehusene er ferdig snakket. Oppslaget fra 2013 viser at Finnmark ikke vurderes med samme viktighet som lenger sør. Det ser ut som man ikke vil akseptere at ambulanseflyene er våre akutt-helikoptere, slår den tidligere Alta-legen og forkjemperen for ambulanseflytilbudet fast.

Han viser til at redningshelikopteret i Lakselv ikke er et ambulansehelikopter. Det har sin hovedfunksjon i søk og redning. Toppfarten er halvparten av ambulanseflyene, og det planlagte nye helikopteret går også saktere enn Beech-fly. Sterk vind med snøfokk vll uansett medføre forsinkelser fordi helikopteret da ikke kan velge raskeste vei.