– Vi støtter utfyllingen 100 prosent

Senterpartiet forstår ikke uviljen fra Avinor mot å sikre stamnettet i nord.

STØTTE UTENFRA: Geir Iversen (t.v), Jan Martin Rishaug og Kurt Wikan (t.h) er glade for at stortingsrepresentant Janne Skjelmo Nordås gir sin fulle tilslutning til utfylling av rullebanen i Alta. (Foto: Rolf Edmund Lund)  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

– Jeg synes ideen fra Alta kommune om å bruke E6-massene til utfylling av rullebanen på Alta lufthavn er veldig god samfunnsøkonomi og skjønner ikke at det ikke skal være mulig å utnytte en slik situasjon, sier stortingsrepresentant Janne Skjelmo Nordås, som gjestet lokale Sp-politikere i Alta denne helga. Der fikk hun frustrasjonen til lokale og regionale partikolleger i fanget.

Spør Avinor

Hun sitter både i partiets programkomite og i transportkomiteen, den samme komiteen som i fjor sendte en enstemmig anmodning til regjeringen om å komme Alta kommune i møte. Kommunen har allerede brukt 40 millioner kroner på utfylling, men har møtt på kvist hos Avinor helt fra starten.

– Transportkomiteen gjester Finnmark denne uka, så jeg vil benytte anledningen til å utfordre Avinor på hvorfor de motarbeider en sak som gir vinn-vinn situasjon for alle parter, sier Nordmo til Altaposten.

Alta ikke på saklista

Leder Jan Martin Rishaug i Alta Sp er glad for at stortingsrepresentanten tar saken på direkten.

– Jeg ser av programmet til transportkomiteen at bare Kirkenes og Hammerfest lufthavn står på dagsorden når det gjelder luftfart i nord. Det blir merkelig, all den tid vi her snakker om å utvikle stamnettet, blant annet i lys av nordområdesatsingen, sier Rishaug.

Finnmark Sp er også på offensiven.

– Vi støtter denne utfyllingen 100 prosent. Den er viktig for hele Finnmark, sier leder Geir Iversen.

Måtte ta en beslutning

Luftfartstilsynet har vært positiv til forlengelsen, mens Avinor hevder at flyselskapene ikke ser behovet for forlengelsen. Stortingsrepresentant Nordmo vil imidlertid ikke være med på at Alta kommune har tatt seg til rette eller kjørt for fort i svingene.

– Lokalt måtte man nødvendigvis ta en beslutning når massene var tilgjengelige. Hvis ikke hadde de blitt avhendet og det er for dumt. Massene er av stor verdi og denne løsningen var mulig der og da, så jeg har stor forståelse for hvordan man lokalt har håndtert saken, sier Nordås, som heller tror det handler om at Avinor er presset.

– De har mange store prosjekter på gang og noen blir dyrere enn først antatt, forklarer Nordmo.

Også for veier

Hun mener masseutnyttelse på denne måten er en god ide.

– Ikke bare for rullebaner, men også for andre veier i området. Vi må bli flinkere til å se på tvers av sektorer, slik at vi kan utnytte slike muligheter bedre, påpeker stortingsrepresentanten.