– Jeg godtar ikke at vi skal bli «pisset på» av Ap

SV vurderte brudd.

SMILENE BORTE: Før valget høsten 2015 pekte SV-erne Tommy Berg og Otto Aas utfyllingen og forlengelsen av rullebanen på Alta Lufthavn som det viktigste infrastrukturtiltaket, noe som ville bidra til å sikre direkteflyforbindelser og med det rimeligere billetter for folk flest. Torsdag kveld vurderte de å bryte samarbeidet med Ap på grunn av manglende støtte til flyplassprosjektet.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Altaposten snakket torsdag med en svært skuffet leder i Alta SV, Tommy Berg.

– Ap må gjerne ta samarbeidet med SV som en selvfølge, men vi har en klar samarbeidsavtale som det største partiet i ordførerkonstellasjonen kun følger når det passer dem. Å videreutvikle Alta Lufthavn og direkteforbindelsene er det viktigste infrastrukturtiltak for både innbyggere og næringsliv i Alta. Jeg godtar ikke at vi skal bli «pisset på» av Ap fordi vi vil følge opp løftene til velgerne, sier Berg til Altaposten.

Økt irritasjon

SV har over flere år vært den sterkeste pådriveren for å få gjennomført utfyllingen ved Alta Lufthavn, og med det få sikret 200 meter lengre rullebane/sikkerhetssone. Altaposten har vært kjent med at SV over tid har opplevd manglende støtte hos ordførerpartiet Ap. Det har skapt irritasjon i SV-ledelsen og toppet seg torsdag da «flyplassutfyllingens far», Otto Aas, møtte flere av Ap-toppene på Alta rådhus. Aas utfordret Ap-toppene, blant dem Torfinn Reginiussen og gruppeleder Ole Steinar Østlyngen, på hvem som har gitt rådmannen stoppordre i forhold til lektring av overskuddsmasser fra E6 til Bukta. Aas skal ha opplevd å ha blitt møtt med en holdning om å få slutt på SV-maset om utfyllingen, samt argumenter for at det av økonomiske grunner var nødvendig å stoppe utfyllingen.

– Dette kjenner jeg meg over hodet ikke igjen i. Vi står selvsagt bak punktet i samarbeidsavtalen om at vi skal bruke overskuddsmassene til å fylle ut i Bukta. Jeg skjønner ikke hvorfor Otto Aas og SV ikke selv tar tak i saken og ordner opp. Aas er jo en del av politisk ledelse og det er hans hovedutvalg som håndterer denne saken, sier Ole Steinar Østlyngen.

Han avviser bestemt at han, eller noen andre fra Ap, har signalisert å stoppe utfyllingen.  Det skal heller ikke vært gitt en slik ordre til rådmannen.

Misforståelse

Etter å ha sovet på saken, og på morgenen fredag hatt samtaler med de involverte i Ap-ledelsen, er det en noe mer forsiktig Aas vi får i tale. Han ønsker ikke å kommentere enkeltheter fra møtet torsdag.

– Jeg har sikkert bidratt til en uro det ikke har vært grunnlag for. Det som nå er status er at Ap har gitt forsikringer om at utfyllingen skal ferdigstilles.

– Så Ap støtter ikke at utfyllingen er stoppet opp?

– SV har fått forsikringer om at Ap står på vår side i denne saken.

– Så nå blir lektringen gjenopptatt og utfyllingen vil fortsette?

– Vi kan ikke stoppe nå. Alta kommune har brukt 31 millioner kroner på utfyllingen og nærmer oss overflatenivå. Prosjektet må fullføres. Det foreligger en grundig dokumentasjon på behovet for lengre rullebane. I løpet av dagen skal jeg i møte med rådmannen for å finne praktiske løsninger slik at utfyllingen kan fortsette, slik det etter vår mening foreligger politiske vedtak om, sier Otto Aas.

Ville bryte?

Altaposten er kjent med at SV-ledelsen torsdag startet forberedelsene for å gå ut av samarbeidskonstellasjonen med Ap, KrF, MDG og uavhengig representant. De første interne møtene i SV med dette som tema skulle avholdes mandag og tirsdag.

– Jeg kan bekrefte at vi skal møtes og det politiske samarbeidet er tema. Det er din tolkning at det betyr at vi skal diskutere å bryte samarbeidet med Ap. Det jeg kan si om det er at et eventuelt brudd er så alvorlig at det ikke skal være basert på følelser, men en grundig partimessig behandling, klargjør leder Tommy Berg.

Han viser til at folk flest allerede merker stigende billettpriser og dårligere rutetilbud. Derfor mener han at alt som kan styrke flytilbudet må gjøres, inklusiv både økonomisk og politisk satsing av Alta kommune.

– Min råd til Ap, og også det selverklærte næringspartiet Høyre, er å ta en telefon til tidligere ordfører Laila Davidsen for å høre hvordan hun jobbet med denne saken. Hun hadde et engasjement som viste hvor viktig saken er for Alta og Finnmark. Det må være et paradoks for menge at skolepartiet SV er blitt det største nærings- og utviklingspartiet i Alta.

Bjørn Atle Hansen.  Foto: Jarle Mjøen

Bjørn-Atle Hansen avviser at han har fått stoppordre fra politisk ledelse når det gjelder utfyllingen ved flyplassen.

– Lekteren sluttet å gå med masser fra E6-utbyggingen allerede i vår. Da var parsellen Møllenes til Storvikeidet avsluttet, og det var ikke mer masser å hente her, forteller rådmannen og legger til:

– Ingen har gitt noen stoppordre. Det stoppet seg av naturlige årsaker ved at det ikke var mer masser tilgjengelig.

Prioriterer Langnes

Etter møter med SVs Otto Aas fredag er det nå klart at stansen i Bukta kun er midlertidig, og ifølge Aas vil utfyllingen bli igangsatt relativt raskt. Rådmannen forteller at det i forbindelse med arbeidet med Langnestunnelen blir frigjort betydelige volum steinmasser det neste året.

– Det er masser som prioriteres for utfyllingen av Langnes Industriområde. Vi kan ikke risikere at vi blir stående med to halvferdige prosjekt,  hvor vi har brukt tiervis av millioner kroner, forklarer Hansen.

Han tror at tunnelmassene kan strekke til både Langnes og utfyllingen ved Alta Lufthavn.

– Om vi kommer helt i mål med begge prosjektene er tvilsomt med Langnes-massene, men vi vet at det kommer nye prosjekt hvor det blir tilgjengelige overskuddsmasser.

Møtt av arroganse

Alta-rådmannen sier at han og administrasjonen er hundre prosent på linje med Aas i synet på utviklingen av Alta Lufthavn, og behovet for å få forlenget rullebanen. Rådmannen har derfor anbefalt både forskuttering og utfylling. Så langt har utfyllingen kostet 31 millioner.

– Problemet er at Alta kommune møter en mur av motstand hos sentrale politiske myndigheter, og at vi nærmest blir latterliggjort for at vi har tatt vare på samfunnsverdier for flere hundre millioner kroner.  Ikke bare møter vi motstand, men jeg vil hevde også en uforståelig arroganse.

– Hvem er arrogant?

– Det ønsker jeg ikke å utdype, men vi er havnet i en situasjon hvor vi er helt avhengig av politiske løsninger fra sentralt hold. Foreløpig ser vi ingen vilje til å lytte til oss og finne en løsning.