Mann dømt for grovt bedrageri

Mottok over 375.000 fra NAV han ikke hadde krav på.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

nyheter

Mannen i midten av 50-årene, bosatt et annet sted i Norge, er i Indre Finnmark tingrett dømt til fengsel i fire måneder for et bedrageri som har pågått i fire år.

– I løpet av perioden fra 06. april 2009 til 02. juni 2013 i Kautokeino og/eller andre steder innleverte han elektroniske meldekort til NAV hvor han opplyste å ha arbeidet til sammen 74 timer, til tross for at han faktisk arbeidet til sammen 2.259 timer, heter det i tiltalen.

Opplysningene gjorde at mannen mottok til sammen 375.397 kroner.

Mannen erklærte seg skyldig.

Viste hva han gjorde

Tiltalte har forklart at han da han fylte ut meldekortene var klar over at han ikke hadde krav på dagpenger fordi han jobbet. Han har erkjent at årsaken til at han ga uriktige opplysninger var for å lure og motta pengene fra NAV.

Retten finner det derfor bevist utover enhver rimelig tvil at mannen med «viten og vilje» unnlot å oppføre riktig antall timer han arbeidet i perioden som nevnt i tiltalen.

På grunn av at deler av beløpet er foreldet, dømmes mannen for bedrageriet av 324.694 kroner i perioden 5. mars 2011 til 2. juni 2013.

Straffen ble satt til 120 dager i fengsel, samt at mannen må betale 73.538 kroner i erstatning til NAV.