Vil la ferga gå

Viktig å gjøre ting rett, sier KrF.

Årøy-ferga  Foto: Finnmark fylkeskommune

nyheter

Venstres Trine Noodt går for nytt vedtak om Årøy-ferga. KrFs Svein Iversen er fortsatt i det han kaller gravefasen. Venstre vil gjøre om vedtak fra fylkestinget og sikre beboerne på Årøya en kommunikasjon med fastlandet som alle kan bruke. Det samme ønsket har tilsynelatende Svein Iversen i KrF, men han er veldig forsiktig med å konkludere.

Må beholde ferga

– Årøy-sambandet må fortsatt driftes som fergesamband og fylkesadministrasjonen må snarest gå i forhandlinger med Boreal om hvordan de vil fortsette å betjene sambandet som fergestrekning. Vi politikere må gjøre de nødvendige grep for å sikre næringslivet på Årøya og samtidig beholde fergetilskuddet på 19 millioner kroner årlig, sier Noodt i Venstre.
– Vi vil be om at man sørger for at Årøy-sambandet fortsetter som et rent fergesamband, med spesialtilpassede Skaget. Jeg er i dialog med Frp og Sp i forkant av fylkesutvalgsmøtet i morgen. Jeg mener det er viktig å bli gitt muligheten til å få realitetsbehandling av konstruktive forslag for å finne løsning i denne saken, sier Noodt.
Hun mener fylkeskommunen må kutte bygging av fergeleie på Kongshus og Mikkelsby, hvis dette viser seg veldig mye dyrere å bygge enn først antatt med vanskelige grunnforhold.

Ikke bare synsing

KrFs Svein Iversen sier han fortsatt er i gravefasen og vil ikke si om han går for å gjøre om vedtaket fra 2015 om å sette inn kombibåt i stedet for ferga Skaget. Iversen satt selv i anskaffelsesutvalget, som var krystallklar på at ferga må ha full gjennomkjøring og tåle 50 tonns dekkslast, dersom den skal kunne brukes. Det som nå er planlagt satt inn, tilfredsstiller ikke disse kravene.

– Jeg vil si jeg er fortsatt i gravefasen, vi kan ikke iverksette tiltak som er irreversible, vedtak som fører til at det plutselig er umulig å få ferga til å gå. Vi prøver å få fram alle tall nå, vi er i en prosess og ja, jeg kan bekrefte at vi er i drøftinger med andre partier. Der står Krf i dag. Vi leter etter svar, vi har et fylkestingsvedtak som ennå ikke er opphevet, derfor kan vi ikke konkludere før vi har fått fram alle tallene, sier Svein Iversen, medlem i fylkesutvalget i Finnmark.