Rambøll vant kontrakten

– Det er hyggelig å se at vi får uttelling for kompetansen vår.

FÅR BYGGE: Rambøll har vunnet en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenester for prosjektet «Alta nærsykehus».  Foto: Presse

nyheter

Det sier Eivind Iden, direktør for Bygg & arkitektur midt, vest og nord i en pressemelding, etter at det ble klart at Rambøll har vunnet en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenester for prosjektet «Alta nærsykehus».

Kontrakten går ut på at Rambøll skal levere detaljprosjekt for anbud, detaljprosjekt funksjonsprosjekt og arbeidstegninger, samt kvalitetssikring og muligens mindre justeringer av foreliggende forprosjekt.

Slik ser det ut på «sykehustomta»

Godt i gang med rivejobben.


Finnmarkssykehuset HF er oppdragsgiver og kontraktspart. Per Knudsen Arkitektkontor AS (PKA) og GeoNord er underleverandører.

– Gode sykehus er en bærebjelke i samfunnet som gir trygghet til de som bor i området. Dette er både en meningsfull og faglig spennende oppgave, sier Iden.

Stort

Prosjektet er en utvidelse i form av nybygg, samt ombygging av eksisterende sykehus. Utvidelsen, nybygget, er på rundt 4.500 kvm BTA, i 3 etasjer. Ombygging er på ca. 1.000 kvm av eksisterende bygg.

Prosjektet vil inneholde nybygg med funksjonene somatikk, (sykehussenger, fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk m.m.) og psykisk helse og rus, samt at det gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer for poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse.

– Helsebygg og sykehus har vært et prioritert område for Rambøll og det er hyggelig å se at vi får uttelling for kompetansen vår og vår gode allianse, avslutter Iden.