Maria og Arne fremmer bolyst

Disse to bidrar til bolyst i Øksfjord og Langfjord.

ILDSJELER: Maria Sotkajærvi, opprinnelig fra Pasvik, og langfjording Arne Karlstrøm er karismatiske personer som det skjer mye rundt.  Foto: Arkiv

nyheter

Maria Sotkajærvi og Arne Karlstrøm er to av 13 foreslåtte kandidater til Finnmark fylkeskommunes bolystpris. Fylkesrådmannen ber politikerne i fylkesutvalget velge ut mottakeren av prisen i neste møte.

Forslaget på Maria Sotkajærvi er begrunnet slik:

«Maria er tilflyttet Øksfjord og har de siste 10 år arrangert sparkefest for bygda. Alene organiserer hun alt og inkluderer nye sambygdinger til arrangementet. Dette er en fantastisk arena til at nye og gamle øksfjordinger og mennesker i Loppa blir kjent og får kontakt. Hun er ellers engasjert i Vassdalen Vel, kulturskolen og andre arrangementer i bygda. Hun er en positiv og engasjert kollega og medmenneske.»

Forslaget på Arne Karlstrøm er begrunnet slik, litt forkortet:

«Arne Karlstrøm har vært formann og aktiv i de fleste lag og foreninger siden han flyttet hjem og tok over gården i Langfjordbotn i 1993. Han har vært leder i bygdelaget og er nå leder i vannlaget og i idrettslaget Nordstjerna. Han sitter i styret i samfunnshuset, og han er med i styringsgruppa/husstyret for det nye bygdesenteret som er under etablering på skolen her i bygda. Han har tatt ansvar for mange bygdefester og 17. mai-feiringer, og det er aldri nei når noe må gjøres eller noen må ha hjelp.»

Disse er nominert:

 • Nervei Veilag
 • Sørøyrocken
 • Maria Sotkajærvi, Øksfjord
 • Lysthuset/Varanger Kite Center v/Asbjørn Larsen, Tana
 • Billefjord IL v/Ørjan Langsholt
 • Hans Henrik Kristiansen, Vestre Jakobselv
 • Gjesvær Bygde- og Idrettslag
 • Aronnesrocken
 • Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord
 • Arne Karlstrøm, Langfjordbotn
 • Veidnes Bygdelag
 • Arne Pettersen m/familie, Tana
 • Børselv Kvenforening

De siste års vinnere av Bolystprisen er:

 • 2012: Idrettslaget Ilar
 • 2013: Foreningen «De ville bak fjellet»
 • 2014: Maze bygdelag
 • 2015: Bygdelaget Strømmen