– Tilby sykehustomt

Raymond Londal ber ordføreren spa fram flere tomtealternativer til nytt sykehus for vestfylket.

NYTT SYKEHUS? Et fullverdig sykehus kan bygges opp på helsesentertomta som vi her ser sammen med en fotomontasje for ett av alternativene for Alta Omsorgsenter som tidligere er blitt presentert.  Foto: Arkitekt

nyheter

– Alta kommune må ikke sette seg i den situasjonen at Finnmarkssykehuset i utredningen de er pålagt å gjøre sier at det kun er Hammerfest som har spilt inn aktuelle tomtealternativer for vurdering. Det er i Alta-regionen en tredel av innbyggerne i Finnmark befinner seg, og det må være en selvfølge at det utredes et fullverdig sykehus her, sier Venstre-politikeren.

Han viser til den siste tids debatt rundt en svekket flyambulansetjeneste og en forverring av akuttilbud på sykehusnivå for Altas befolkning. Ut fra dette mener Londal og Venstre at det er blitt enda viktigere å legge til rette for at befolkningen skal ha sikkerhet for liv og helse.

Ber ordføreren svare

Han har derfor meldt et spørsmål til ordføreren i kommunestyret mandag. Spørsmålet er todelt:

  • Kan ordfører nevne minst fire konkrete tomtealternativer administrasjonen mener er best egnet til et fullverdig sykehus i Alta?
  • Har Alta kommune orientert Finnmarkssykehuset om at det finnes konkrete tomter egnet for et sykehus i Alta?

Ifølge reglementet må ordføreren besvare spørsmålet, men i motsetning til interpellasjon blir det ikke åpnet for debatt eller gitt mulighet for å sette fram forslag for votering.

– Kan bli Alta

I begrunnelsen for spørsmålene  viser Raymond Londal til tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, gjeldende fra 2011. Den tilsier  at sykehusbygg representerer muligheter og begrensninger for fremtidig utvikling av virksomheten.

«I sommer kunne vi lese i media at Finnmarkssykehuset ikke har bestemt seg for verken tomt eller innhold. Finnmarkssykehuset har spurt Hammerfest kommune om det finnes ledige tomter i Hammerfest som kan være aktuelle for et nytt sykehus. Hammerfest kommune har pekt på noen tomter de nå jobber med», skriver Londal i sin begrunnelse og legger til:

«I Alta har vi lenge sagt at vi har flere alternativ som vil passe godt for et fullverdig sykehus. Men har vi fortalt Finnmarkssykehuset hvilke flotte tomter vi faktisk har? Selv om noen mener et sykehus må ligge i Hammerfest, kan det nettopp være i Alta Finnmarkssykehuset til slutt konkluderer med at det finnes tomter med plass og lokalisering som skaper de beste muligheter, som ikke blir til hinder for fremtidig utvikling.»

Tidligfaseplanleggeren er ifølge Venstre-politikeren lovpålagt. Den krever alternativer som klart kan skilles fra hverandre, og at disse blir utredet.

– Helseministeren har sagt det ikke er gitt noen forbud mot å vurdere lokalisering av et sykehus utenfor Hammerfest. Det bør betraktes som et samfunnsansvar å synliggjøre for Finnmarkssykehuset at det finnes gode tomtealternativer for et fullverdig sykehus i Alta, påpeker Londal.

Har tomt

Spørsmålsstilleren sier at han ønsker fire konkrete tomtealternativ, og ser ikke bort fra at Altagårdsletta bør være ett av disse, i tillegg til eksisterende tomt som huser helseetableringene som bygges opp.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen er imidlertid klar på at helsesentertomta er det mest realistiske alternativet.

– Om det er plass til et fullverdig sykehus er et spørsmål om hva som legges i fullverdig, men det er i alle fall plass til utvidelse i forhold til de investeringer som nå gjøres for rundt en halv milliard, sier Hansen til Altaposten.