Mishandlet sin egen samboer i flere år

Mann dømt for flere tilfeller av grov vold.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

En mann i midten av 20-årene fra Alta er i Alta tingrett dømt til ett år og fire måneder fengsel for en rekke forhold. Blant annet skal han ha gjort seg skyldig flere tilfeller av fysisk og psykisk vold mot sin samboer, i perioden april 2012 til juni 2015. Ved et tilfelle i desember 2014 brukte han blant annet et balltre eller en metallstang da han slo en mann gjentatte ganger i ansikt, hode og legger. I tillegg ble han dømt for flere tilfeller av oppbevaring og bruk av narkotika.

Tiltalte møtte i retten og erkjente seg delvis skyldig etter tiltalen om vold og sa seg skyldig i de andre tiltalepunktene som omhandlet narkotika.

Fysisk og psykisk vold

I tiltalen heter det at 25-åringen i perioden fra april 2012 til juni 2015 blant annet skal ha sparket, lugget og spyttet på sin samboer, mens han brølte til henne og truet med å drepe henne. Han skal også ha kastet kvinnen mot forskjellige gjenstander.

For retten har samboeren forklart at volden ble grovere jo lengere tid som gikk, og «på slutten kunne hun heise flagg de dagene hun ikke ble slått eller spyttet på». Fornærmede har videre forklart at hun sliter med migrene. Hun har merker på tærne, kneskålene, knivstikk på armen, rift på låret og svimerker på kroppen. Hun tør ikke være hjemme i sitt eget hus.

Tiltalte innrømmet for retten at han har slåtte fornærmede i ansiktet og lugget henne.

– Han har også muligens spyttet på henne flere enn en gang. Men han har ikke sparket henne, brølt til henne og truet med å drepe henne, gjengir tingretten fra mannens forklaring.

Han forklarte også at det har hendt at det har gått «skikkelig over stokk og stein».

Etter å ha mottatt vitneforklaringer, har retten kommet frem til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har beholdt seg som beskrevet. Videre mener retten at at det ikke er enkeltstående tilfeller av vold, men gjentagende vold som eskalerte i omfang og grovhet utover samboerskapet.

– Gikk løs på mann med aluminiumsstang

25-åringen sto i tillegg tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen mann. Hendelsen fant sted etter en fest der blant andre fornærmede, tiltalte og en tredje person var tilstede, i desember 2014 i Alta, i tredjemannens bolig.

– Fornærmede forklarte at tiltalte gikk løs på ham med balltre, og beskyldte ham for besittelse av barnepornografi. Dagen etter oppdaget fornærmede blod i senga, og han følte seg «mørbanka», heter det.

Tiltalte skal for retten ha sagt at han ikke vet hvorfor hans blod var i leiligheten til [NN] (tredjemannen, red. anm). Han forklarte også at han har kjent fornærmede i flere år, og at han ikke har hatt noen grunn til å angripe ham, annet enn å beskytte [NN].

Etter en samlet bevisvurdering har retten funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil, at tiltalte slo fornærmede gjentatte ganger i hode, på armer og ben. I bevisvurderingen har retten vektlagt fornærmede og vitnets forklaring, sammenholdt med bilder som viser skader på fornærmede, og bilder fra gjerningsleiligheten som viser fornærmedes blod på gulvet, vegger, dør, og diverse gjenstander.

På bakgrunn av funn av tiltaltes blod på en aluminiumsstang, samt at denne hadde en knekk, funnet det bevist at tiltalte ved voldsutøvelsen brukte denne.

Fellesstraff

Det alvorligste forholdet tiltalte i denne saken dømmes for, er gjentatt mishandling av sin tidligere samboer, konstaterer retten. De øvrige forholdene tiltalte dømmes for, vektlegges i skjerpende retning.

– Krenkelsenes karakter var både av fysisk og psykisk art. Tiltaltes voldsutøvelse og trusler har etter rettens syn skapt et «regime» preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold og trusler både under og etter at samboerskapet tok slutt, bemerker retten.

Etter en samlet vurdering kom retten fram til at passende straff er fengsel i ett år og fire måneder. Av dette skal 38 dager gå til fratrekk for utholdt varetekt. Retten idømte mannen også til å betale en erstatning på 70.000 kroner til den tidligere samboeren.

Saken er ikke rettskraftig og kan ankes til lagmannsretten.