Utfordrer Lien på resten av linja

Energiminister Tord Lien må svare på hvorfor kraft-
linja er utsatt.

– Statnett har ennå ikke tatt en beslutning om hvordan utbygging av denne strekningen skal skje; seks år etter at utbygging av sentralnettslinjen mellom Skaidi og Varangerbotn ble forhåndsmeldt til NVE, hevder Helga Pedersen (Ap).  Foto: Jarle Mjøen / fotomontasje Altaposten

nyheter

Det er stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap) som ber ministeren fortelle hva han vil gjøre for å sikre vedtak om utbygging av sentralnettslinje fra Skaidi til Varangerbotn. Pedersen vil også høre hva statsråden vil foreta for å unngå ytterligere forsinkelser.

«Av hensyn til forsyningssikkerhet og mulig ny næringsvirksomhet er det behov for å bygge ny sentralnettslinje fra vest til øst i Finnmark. I september 2014 vedtok styret i Statnett at det skulle bygges ny sentralnettslinje fra Balsfjord til Skaidi. I sommer har imidlertid Statnett varslet at de vil vente med beslutning av oppstart på den siste biten mellom Skillemoen og Skaidi, noe som har skapt stor bekymring for framdriften i prosjektet», skriver Pedersen til Lien.

Helga Pedersen benytter en nå mye brukt metode for å få satt saker som den enkelte stortingsrepresentant er opptatt av på den politiske dagsorden. Ved å ta i bruk ordningen med skriftlige spørsmål må statsråden svare, også det skriftlig.

Pedersen viser i sin begrunnelse for spørsmålet til at beslutning om oppgradering av strekningen Skaidi-Varangerbotn drøyer ut i tid.

– Statnett har ennå ikke tatt en beslutning om hvordan utbygging av denne strekningen skal skje; seks år etter at utbygging av sentralnettslinjen mellom Skaidi og Varangerbotn ble forhåndsmeldt til NVE, hevder Ap-politikeren.

Hun viser til at det er kommet  signaler om at Statnett vil satse mer på såkalt systemvern som en mer omfattende og permanent ordning i nord. Dette innebærer at man kobler ut strøm til storforbrukere/industri for å hindre at sentralnettet bryter sammen.

– Med tanke på beredskap, forutsigbarhet for næringslivet og realisering av nordområdepolitikken må dette kunne sies å være et svært dårlig alternativ til utbygging av sentralnettet. Det er derfor også vesentlig å få bragt på det rene om regjeringen vil akseptere dette, skriver Pedersen.

Nyheten om at Statnett har lagt siste del av 420 kV-linja Balsfjord-Skaidi på is, og foreløpig ikke har besluttet noe oppstartstidspunkt, har skapt reaksjoner i Finnmark. Ikke minst i Øst-Finnmark er man utålmodig med tanke på forsyningssikkerhet og tilrettelegging for ny næringsvirksomhet som følge av at det nå også er skapt usikkerhet om 420 kV-linja kommer fra Skaidi til Varangerbotn.

  • Statnett har søkt og fått konsesjon for byggingen av 420 kV-linja helt fram til Skaidi. Statnett har også søkt konsesjon for bygging av linja fra Skaidi til Hammerfest selv om det er det regionale everket, Hammerfest Energi, som har ansvaret for byggingen på dette strekket. Konsesjonssøknaden for Skadi-Hammerfest er under utarbeiding.