Utøvde vold mot samboer i syv år

Alta tingrett: – Skapte et regime preget av utrygghet og redsel for voldsutøvelse i hjemmet.

STRAFFES: En mann i 30-årene er i Alta tingrett dømt til ett år og to måneder i fengsel for blant annet vold mot saboer. Illustrasjonsfoto.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Mannen i 30-årene møtte denne uken i Alta tingrett, tiltalt for å i perioden 2007 til 2014 ha utøvd fysisk og psykisk vold, samt truet sin samboer. Han sto også tiltalt for å tatt kontakt med samboeren, til tross for besøksforbud.

Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig.

Altaværingen måtte i tillegg svare for to andre forhold. Et for innføring av 50 gram hasjis, og et tilfelle av ordensforstyrrelse. Mannen erkjente seg erkjente seg delvis skyldig for lovbruddene.

– Ikke vært voldelig

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalen til fengsel i ett år og seks måneder. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes saksomkostninger etter rettens skjønn.

Bistandsadvokaten la ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale oppreisning til fornærmede fastsatt etter rettens skjønn, inntil 100.000 kroner.

Tiltalte på sin side hevdet sin uskyld og forklarte at han ikke har vært voldelig mot fornærmede, ei sett samboeren med blåmerker.

Ble slått og truet

Retten mottok forklaring fra syv vitner, deriblant samboeren. Hun forklarte i detalj om blant annet uprovoserte slag mot ansiktet, kvelertak, slag mot kroppen og trusler om å drepe henne.

For Alta tingrett ble det fremlagt legeerklæringer og kopi av legejournal, som dokumenterer volden. Retten mottok også forklaring fra en politibetjent, som la frem en lang rekke med henvendelser fra fornærmede til politiet.

Etter bevisførselen mener retten det er bevist utover rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i henvendelser fra fornærmede, og at han «derved skapte et regime preget av utrygghet og redsel for voldsutøvelse i hjemmet».

I forholdet for brudd på besøksforbudet fant retten at mannen har forholdt seg som beskrevet i tiltalen.

Tingretten fant i tillegg det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i de to mindre forholdene, og er straffeskjerpende for den totale dommen.

Oppreisning

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til fengsel i ett år og seks måneder.

Retten fant straffeforslaget for høyt, og Etter en samlet vurdering fastsettes straffen til fengsel i ett år og to måneder.

Mannen dømmes i tillegg til å betale en oppreisning til fornærmede på 70.000 kroner innen to uker etter dommens forkynnelse.