Mann (40) dømt for grov vold

Fornærmede fryktet for sitt liv etter vold på nachspiel.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Mannen, bosatt i en mindre bygd i Finnmark, er i Alta tingrett dømt til å betale erstatning til fornærmede, samt må sone ni måneder i fengsel etter det som karakteriseres som grov vold av tingretten.

40-åringen sto tiltalt for ved to anledninger ha slått en annen mann gjentatte ganger i ansiktet 19. september i fjor. Som følge av dette ble fornærmede påført brudd i øye-regionen, som igjen har medført nerveskader og en varig medisinsk invaliditet.

Tiltalte møtte ikke i retten. Mannen har imidlertid i straksavhør hos politiet erkjent straffeskyld og ønsket å vedta eventuelt forelegg. Imidlertid er avhøret ikke undertegnet av tiltalte.

– Det hersker dermed noe usikkerhet ved om tiltalte erkjenner straffeskyld for forholdet i tiltalen, heter det.

Retten besluttet uavhengig av fraværet at hovedforhandling skulle fremmes.

Festvold

Natt til den 19. september i fjor var tiltalte og fornærmede på nachspiel hjemme hos tiltalte i Alta. Fornærmede har forklart at han sovnet på sofaen. Da han oppdaget at siktedes samboer sov på samme sofa, ville han vekke henne. 40-åringen skal da ha kommet ut av soverommet og reagert.

– Han var amper, og ba fornærmede om å forlate stedet. Deretter rettet han et kraftig slag mot fornærmedes ansikt. Fornærmede gikk i gulvet, og tiltalte slo han flere ganger mot hodet mens han lå nede, heter det i dommen.

I sjokk la fornærmede på sprang til en nærliggende butikk. 40-åringen skal ha fulgt etter han i bil, for så på nytt ha gått løs på mannen.

– Fornærmede har videre forklart at han ble livredd, og at han la på sprang. Han fryktet for livet sitt. Han gjemte seg i noen busker i et skogsholdt, og han ringte til sin svoger, heter det.

Ble sykemeldt

Retten fant etter fremlagte bevis og vitnemål det hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har rettet flere slag med knyttet hånd mot fornærmedes ansikt. Først inne i leiligheten og deretter ved butikken, slik at han ble påført skader i ansiktet.

Retten la vekt på at fornærmede hovnet opp og ble misfarget over nese og begge øynene, og ble påført brudd i øyehulen slik at han har fått varig synsskade og nerveskade i ansiktet. Mannen var til sammen sykemeldt i over 14 arbeidsdager.

Får oppreisning

Dommen ble vedtatt enstemming og besluttet at 40-åringen skal dømmes til å betale følgende erstatning for utgifter til medisinsk behandling og tapt arbeidsinntekt. Til sammen 41.641 kroner. Menerstatning på 197.000 kroner og opprensing på 70.000 kroner til fornærmede.