I klinsj etter bilbulking

Forholdet mellom Statnett og Lakkonjarga har fått seg en ny smell. Bokstavelig talt.

PÅSTAND MOT PÅSTAND: Reineier Hans Ole Eira sier han ikke har kjørt på en bil i Gampvannslia, og nekter å betale erstatning.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Statnett og distriktsleder Hans Ole Eira i Lakkonjarga er i tottene på hverandre. Igjen. Statnett truer lederen for reinbeitedistriktet med politanmeldelse og hevder Eira har kjørt på en av entreprenørenes biler i traseen som Statnett nå bygger for anleggstransport opp Gamvannslia sør for Eiby.

Prosjektleder Jakob Grønn i Statnett har sendt et brev til Hans Ole Eira – noe som får Eira til å se noe nært rødt.

– Skremmende og farlig

Området der veien oppgraderes er skiltet som anleggsområde. Statnett er kjent med at den aktuelle adkomsten også benyttes av reindriften. Så langt er trolig partene helt enige.

– Fire ATV-er kjørte 23. august i høy hastighet gjennom det aktuelle området. Den ene ATV-en var i berøring med entreprenørens bil. Dette er uansvarlig kjøring, hendelsen fremsto som skremmende og til fare for helse, miljø og sikkerhet, skriver prosjektlederen, som legger til at det ble tatt bilde av ATV-ene, hvorav den ene er registrert på Eira.

I brevet skriver Grønn ellers at de er opptatt av at det skal være en sameksistens i anleggsperioden og når ledningen settes i drift.

Avviser påstandene

Eira har gitt Altaposten tilgang til sitt svar, som han har sendt Statnett. Han skriver at han avviser påstandene om kjøring i høy hastighet og at han skal ha vært borti en bil under kjøring i Gampvannslia.

– Jeg vil med dette på det sterkeste avvise disse påstandene, da dette er direkte løgn, skriver han og bekrefter at han var i området 23. august i forbindelse med vedlikehold av reingjerder «oppe på snaufjellet».

Eira beskriver i sitt svar at han på vei tilbake fra fjellet oppdager en bil som er parkert midt i veitrasèen. Den sto på et punkt hvor det ikke var mulig å passere bilen i terrenget, og han måtte derfor vente til sjåføren av bilen fikk flyttet den. Eira skriver at han ikke var borti bilen da han passerte, og spør samtidig Statnett om det er vanlig praksis for dem å ta bilder av de som kjører etter en lovlig ferdselsåre.

– Er det vanlig praksis fra Statnett sin side å ta bilder av folk som vandrer langs en åpen ferdselsåre? For så å komme med falske beskyldninger og true med anmeldelse og erstatningskrav, spør Eira.

Avslutter arbeidet

Eira sier han har fått respons på sitt brev til Statnett, der de skriver at de nå stanser arbeidet i området til 2. oktober, slik de er forpliktet til i henhold til en såkalt MTA-plan.

MTA-planen har forøvrig reinbeitedistriktet nektet å undertegne.

– Dette er en plan som ikke er godkjent av Olje- og energidepartementet. Men Statnett har kanskje tatt den i bruk allerede, spør Hans Ole Eira til slutt.