– Statnett følger anleggsplanen

– Klage fikk ikke oppsettende virkning.

KAN FORTSETTE: Kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett mener selskapet er i sin fulle rett til å fortsette anleggsarbeidet, så lenge OED ikke har behandlet klagen og den ikke har fått oppsettende virkning.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Statnett er oppmerksom på at reinbeitedistrikt 26, Lakkonjarga har påklaget anleggsplanen for kraftlinja og skulle Olje- og energidepartementet godta klagen, vil Statnett ta hensyn til dette.

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal ønsker å presisiere Statnetts syn etter Altapostens omtale av ATV-kjøring gjennom anleggsområdet ved Gampvannslia.


I klinsj etter bilbulking

Forholdet mellom Statnett og Lakkonjarga har fått seg en ny smell. Bokstavelig talt.

- Statnett følger anleggsplaner godkjent av NVE. Lakkonjarga har riktignok påklaget anleggsplanen for sitt område, men klagen fikk ikke oppsettende virkning og dermed kan Statnett jobbe med utgangspunkt i planene som foreligger. Klagen ligger til behandling hos OED, og eventuelle endringer vil selvsagt hensyntas, sier kommunikasjonssjef Berit Erdal i en kommentar.