Går i balanse

Fylkeskommunen i balanse første halvår.

FORNØYD: Fylkesrådmann Øystein Ruud mener fylkeskommunen har god økonomistyring i henhold til vedtatte budsjett.  Foto: Kari Bjørkli Thomassen

nyheter

Områdene spesialundervisning, fagopplæring og kollektivtransport er de store usikkerhetsmomentene i økonomistyringen til fylkeskommunen. Etter første halvår har de imidlertid god kontroll.

– Jeg er godt fornøyd med den økonomiske statusen for første halvår, men det er fortsatt behov for et sterkt fokus på god økonomistyring og ressursutnyttelse hvis vi skal nå budsjettmålet for 2016, påpeker fylkesrådmann Øystein Ruud.

Han hadde møte med sitt lederteam denne uka. Tallene viser at Finnmark fylkeskommune styrer mot balanse i forholdet mellom regnskap og budsjett i 2016. Nettobudsjettet er på i underkant av 1,5 milliarder kroner.

På plussiden er det lavere lønnskostnader og høyere inntekter enn budsjettert innen tannhelse.