– Ingen planer om ekteskap med Troms

Fylkesordfører Runar Sjåstad liker verken Trofi eller Tromark og vil heller ikke ha noen ny storregion.

Fylkesordfører Runar Sjåstad  Foto: Maria Borch Mietinen

nyheter

– Rett og slett fordi det er helt uaktuelt for oss i Finnmark å bli med i en ny storregion i nord. Finnmark skal hete Finnmark og vi skal være en egen region. Det har flertallet i fylkestinget sagt klart fra om, og inntil fylkestinget skulle si noe annet er det ordren både jeg og andre politikere som styrer fylkeskommunen har å forholde oss til, klargjør Sjåstad (Ap).

Mye støy

Han registrerer at det etter oppslag i Nordlys og finnmarksaviser har det blitt skapt usikkerhet om hva han som fylkesordfører står for  i spørsmålet om en ny storregion i nord. Bakgrunnen er at fylkespolikerne i Troms nærmest ikke kan vente på å slå sammen Troms og Finnmark til en region. Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth, Sjåstads partifelle, gikk ut i Nordlys å ba om forslag på hva den nye regionen skal hete. Tidligere har navnet Trofi og Tromark er blitt knyttet til en ny slik region.

– ifinnmark som hadde samme sak som Nordlys valgte å legge på et bilde der jeg er sammen med Cecilie og hvor det bes om navneforslag. Det er oppfattet som jeg etterlyser navneforslag. Det gjør jeg absolutt ikke. Finnmark har et godt navn og jeg ser ikke for meg noen storregion i nord, klargjør fylkesordføreren i Finnmark.

Må samarbeide

Det Sjåstad er positiv til er et utvidet samarbeid mellom to selvstendige fylkeskommuner, Troms og Finnmark. Det har også fylkestinget sagt ja til. Det har vært avholdt møter på både administrativt og politisk hold, og flere vil komme for å avklare mulige samarbeidsområder. 

– Kan vi være trygg på at dette ikke er fordekte forhandlinger for sammenslåing?

– Det ligger ingenting i drøftingene ut over et samarbeid som selvstendige regioner. Det skal ingen være i tvil om, klargjør Runar Sjåstad.