Slik ser det ut på «sykehustomta»

Godt i gang med rivejobben.

GODT I GANG: Rivejobben ved Alta nærsykehus er godt i gang.   Foto: Kenneth Johansen

nyheter

Arbeidet med å utvide Alta nærsykehus er godt i gang, og i dag gikk en gravemaskin fra AF Decom (som står for rivingen) løs på det som inntil nylig var resepsjonsområdet til Sentrum legepraksis.

Rivejobben går i regi av Alta kommune, fremgår det av infosidene til Finnmarkssykehuset. Etter at rivingen er ferdig starter arbeidet med å føre opp nytt vestibylebygg, også dette i regi av kommunen.

Etter planen skal arbeidet med det nye sykehusbygget starte i løpet av 2017, avhengig av når vestibylebygget står ferdig.

– Ferdigstilling av nytt sykehusbygg: 2019, fremgår det av infosidene.