Kvinne (23) skal ha lurt til seg over 400.000

– Opplyste til NAV at hun var aleneforsørger.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Kvinnen, som er bosatt i Alta, skal ifølge tiltalen ha:

– Forledet ansatte i NAV til å anvise og urettmessig utbetale til sammen 427.295 kroner i overgangsstønad som enslig forsørger og barnetrygd.

Utbetalingene skjedde fra 1. juni 2011 til og med 31. oktober 2013

Til NAV skal hun ha opplyst at hun var aleneforsørger og hadde aleneomsorgen for et barn, til tross for at hun hadde delt omsorg sammen med barnefaren.

Påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede forbeholdes nedlagt med kr 13 203.

Saken skal foreløpig opp for Alta tingrett over nyåret.