– Flyet står ikke klart i Alta

Politikere sprer falsk trygghet om ambulanseflyberedskapen, ifølge Frank Bakke-Jensen.

FAKTA MÅ FRAM: Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen krever at Helse Nord legger fram dokumentasjon på blant annet responstid med et nytt opplegg der ambulansefly i Alta byttes ut med jetfly stasjonert i Tromsø.   Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Høyres stortingsrepresentant Bakke-Jensen forklarer hva som ligger bak påstanden:

– Når det av framtredende politikere i Alta blir framstilt som at det står et fly klar i Alta til å bringe deg til UNN om du skulle få hjertestans, medfører det ikke riktighet. I Alta er det slett ikke sikkert at det er noe fly klar til å ta deg til sykehus med hjertestans, eller når minuttene på annen måte teller. Ambulanseflyene stasjonert i Alta kan være på vingene og være på vei helt andre steder, sier han.

Få fakta fram

Derfor mener Bakke-Jensen at det nå handler om å få fram fakta –  og være åpen for endringer dersom det kan dokumenteres at det gir bedre akuttilbud. Han adresser det han kaller for feilaktig og farlig bilde av virkeligheten til Venstres Trine Noodt. Samtidig er han klar på at Noodt har startet den lange valgkampen med å spre et inntrykk av at han og finnmarksbenken på Stortinget ikke har vært opptatt av ambulanseberedskapen. Bakke-Jensen registrerer også at det også har fått satt seg et inntrykk av at han har gått god for avgjørelsen om fjerne et av ambulanseflyene i Alta i bytte mot et jetfly stasjonert i Tromsø.

– Jeg har tvert om engasjert meg, og mener vi bør få en faktatilnærming til debatten om ambulanseflyberedskapen. Det blant annet etter å ha snakket med lege Jan Eggesvik, som har stått opp for god ambulanseberedskap i Finnmark i mange, mange år. Derfor har jeg overfor Helse Nord krevd at de legger fram statistikk og faktisk informasjon, som viser at et bytte til jetfly stasjonert i Tromsø gir bedre, eller like god beredskap i Finnmark. Det er en utfordring Helse Nord bør levere på, klargjør Bakke-Jensen.

Frank Bakke Jensen (H).  Foto: Kita Eilertsen

Ifølge stortingsrepresentanten for Høyre er nøkkelen i en slik faktaframstilling dokumentasjon som viser responstid for ulike deler av fylket med dagens modell, i forhold til den nye vedtatte.

– I praksis er det allerede gjort et vedtak om å redusere med et fly stasjonert i Alta til fordel for en ny modell med et jetfly i Tromsø. Vi vet at dagens tre ambulansefly i Finnmark er masse på vingene på langvarige avstandsoppdrag, og så er spørsmålet om et raskere fly stasjonert i Tromsø vil oppveie at det kun blir to fly stasjonert i Finnmark, i Alta og Kirkenes, forklarer Bakke-Jensen.

Ikke sykehus

Han vil etter alle solemerker bli Høyres toppkandidat ved stortingsvalget neste år, etter å ha takket ja til gjenvelg til stortinget. Bakke-Jensen frykter ikke at helse  og sykehus skal bli sentralt tema i valgkampen.

– Tvert om. Jeg er stolt over at mitt parti har vært med å utvikle helsetilbudet i Alta gjennom fire år, hvor Høyre hadde ordføreren her. Det tilbudet som nå kommer i Alta tror jeg velgerne blir svært godt fornøyd med, og dersom vi får dreid debatten til kvaliteten på tilbudet som tilbys, frykter jeg ikke helsedebatten.

– Heller ikke om det blir sånn at det ikke vil være ambulansefly klar i Alta om noen får hjertestans?

– Alta og resten av Finnmark skal ha en god ambulanseberedskap, minimum på dagens nivå. Det skal Høyre kjempe hardt for.MINUTTENE TELLER: Høyres Frank Bakke-Jensen mener det er formidlet et budskap om at det står ambulansefly klar for å ta pasienter fra Alta-regionen til sykehus når det er hjertestans, eller akutt sykdom eller skade. Det er feil og gir innbyggerne en falsk trygghet. (Arkivbilde).