Finsk fiskeparadis – i Kautokeino

Alt på stell da SNO og FeFo hadde oppsyn i elva.

FORNØYDE: Oppsynet traff på to blide finlendere i 20-åra ved Kautokeinoelva i Masi. Martti var på fisketur i Finnmark i fjor, og i år tok han med seg kameraten Juho til en Finnmarksferie med harr og ørretfiske i Kautokeinoelva. Fra v. Henrik Eira, Martti Lehmusvaara (24) og Juho Oksanen (26).  Foto: Marit Eggen

nyheter

I løpet av to dager i helga har Henrik Eira fra Statens naturoppsyn (SNO) og Marit Eggen fra FeFo ført innlandsfiskeoppsyn.

Oppsynet startet i Kautokeino kommune, før turen gikk videre til blant annet Gaggavann/ Gaggajavri i Porsanger kommune. Deretter reiste oppsynet til vann ved anleggsveien inn til Laksefjordvidda i Lebesby kommune.

Populært i Kautokeino

Flest fiskere traff oppsynet på i Kautokeino kommune, som viser seg å være svært attraktiv for tilreisende fiskere.

Totalt ble 13 fiskere kontrollert, alle finske, og alle hadde papirene i orden, ifølge en pressemelding fra FeFo.

Eira forteller at han har truffet mange finske fiskere og påpeker at det er svært sjeldent at de ikke har kjøpt fiskekort.

– Det generelle inntrykket, både fra FeFo og SNO, er at finske fiskere har papirene i orden og sjeldent driver med ulovlig fiske, sier Marit Eggen, utmarksforvalter fra FeFo.

Saken fortsetter under bildet.

Attraktive Kautokeino: Kautokeino er en svært populær kommune å fiske i, etterfulgt av Porsanger og Lebesby.  Foto: FeFo


– Kautokeino kommune har vist seg å være den mest attraktive kommunen å fiske i for tilreisende fiskere. Kommunen hadde nesten 6.000 aktiverte fiskedager i 2015. Over 90 % er fiske med stang i sommermånedene, sier Eggen.

Spesielt elvestrekningen fra Gievdneguoikka til Masi er populær blant tilreisende fiskere.

Endringer

I 2016 ble det gjort flere endringer for fiske etter innlandsfisk på FeFos eiendom:

  • Bosatte utenfor Finnmark som er eldre enn 67 år må kjøpe fiskekort. Dette er en gruppe som tidligere har fisket gratis uten fiskekort på Finnmarkseiendommen.
  • FeFo har høynet den nedre aldersgrensen for tilreisende som fisker gratis fra 18 til 20 år for å bidra til rekruttering. Selv om denne gruppen fisker gratis, må ungdom mellom 16 og 20 år registrere et gratis fiskekort.
  • Gratis innlandsfiske for flyktninger med midlertidig opphold i Finnmark, på linje med studenter og vernepliktige.