Friskmelder sei som eter laksefôr

– Er av overveiende god kvalitet.

KJENT SYN: Mange har fanget sei i nærheten av laksemæra, og konstatert at mageinnholdet består av pellets. Nå fastslår forskerne at det er overveiende god kvalitet på denne fisken.  Foto: Privat

nyheter

Forskere fra Nofima, Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet har i løpet av tre år undersøkt sei nær oppdrettsanlegg. Det er fisk som får seg lettvinte måltid utenfor laksemerda, fôr som føres med strømmen gjennom notveggen.

– I snitt hadde omtrent annenhver sei som ble fanget nær anlegg spist laksefôr, og blant dem utgjorde fôrpellets mellom 78 og 100 prosent av maten i magesekken, heter det i konklusjonen.

De fant at det var en liten forskjell i kvalitet mellom sei fanget nær oppdrettsanlegg og kontrollfisk fanget i god avstand til anlegg, men at også seien som i hovedsak har levd på laksefôr overveiende var av god kvalitet.

Mange har hevdet at denne seien er uspiselig.

‒ Våre resultater samsvarer ikke med slike påstander, sier seniorforsker Bjørn-Steinar Sæther, prosjektleder fra matforskningsinstituttet Nofima, i en pressemelding.