Arbeidsledigheten øker

– Unntaket er Sør-Varanger, som har redusert ledigheten i juli.

FLERE UTEN JOBB: Nav Finnmark merker økning i antall arbeidsledige i Finnmark.  Foto: Torill Josefsen

nyheter

Arbeidsledigheten i finnmark økte med 152 personer siden juni, melder Nav Finnmark i en pressemelding. Størst er ledigheten i Kautokeino med syv prosent, etterfultgt av Hasvik med fem prosent.

– Begge har likevel en nedgang i ledigheten sett i forhold til juli måned  i fjor, melder Nav.

Nesseby har fortsatt lavest ledighet i Finnmark med tre prosent. Deretter følger Kvalsund Vadsø og Porsanger, henholdsvis to og tre prosent.

Sesongvariasjoner

Alta, Hammerfest og Vadsø kommune er de stedene som har hatt den største økningen i ledigheten siste måned. Unntaket er Sør-Varanger, hvor ledigheten er redusert. Dette mener Nav skyldes større aktivitet innen bygg og anlegg.

Dermed er det ved utgangen av juli måned 2016 1.431 personer registrert helt ledig ved Nav i Finnmark.

Uten at dette uroer Nav.

– Arbeidsledigheten ved utgangen av juli måned er også på samme nivå som de senere år på samme tidspunkt, og økningen vi ser i forhold til foregående måned tilskrives i stor grad sesongmessige variasjoner, melder de.

Ledigheten i Finnmark tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende for landet er 3,2 prosent.

Flest menn

De siste tallene viser at det er vesentlig større ledighet blant menn enn kvinner i aldersgruppen 20-29 år.

– Årsaken kan være større gjennomføring i videregående utdanning og større tilbøyelighet for å ta høyere utdanning blant kvinner enn menn. I tillegg er en større andel av menn sysselsatt i fiskeindustrien som til en viss grad er sesongbasert, melder Nav.

  • Det er 372 utlyste stillinger ved utgangen av juli måned i fylket. De fleste innen helse og omsorg (sykepleiere) og pedagogisk arbeid (lærere i grunnskolen).