20-åring tatt med 200 gram hasj

Kvinnen: – Oppbevarte stoffet for noen andre.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Kvinnen fra Alta, ble denne uken dømt i Alta tingrett for bruk og oppbevaring av narkotika. Hendelsen tok sted i desember i fjor.

I tiltalen heter det at hun oppbevarte cirka åtte gram hasjisj på et hotellrom i Alta sentrum, for så i avhør erkjent oppbevaring av 200 gram hasjisj  på sin privatadresse.

Til retten forklarte hun at hun oppbevarte stoffet for noen andre. 20-åringen samtykket allikevel til at dommen avgjøres ved en tilståelsesdom og gav en uforbeholden tilståelse i Alta tingrett.

Kvinnen straffes etter påtalemyndighetens forslag til samfunnsstraff på 60 timer, med en gjennomføringstid på 120 dager.

– Når retten har kommet til at samfunnsstraff er rett reaksjon, har retten blant annet lagt vekt på at det er tale om oppbevaring av hasj, ikke omsetning, og at siktede har forklart at hun oppbevarte stoffet for noen andre, heter det.