– Tvinger Solvik-Olsen til å ta grep

Hevder Stortinget har pålagt ministeren å finne løsning for rullebaneutvidelsen.

FÅR HJELP: Ordfører Monica Nielsen får hjelp hos sine partivenner på Stortinget, blant annet Kjell-Idar Juvik og Sverre Myrli, i kommunikasjons- og transportkomiteen til å tvinge fram grep fra samferdselsministeren for å sikre at overskuddsmassene fra E6-utbyggingen kan brukes til å forlenge rullebanen i Alta. 

nyheter

Kjell-Idar Juvik (Ap) i stortingets transport og kommunikasjonskomite mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Avinor ikke har noe valg når det gjelder rullebaneutvidelsen i Alta.

– Fra Stortinget er det gitt så klare føringer som det er mulig med tanke på å pålegge ministeren å finne en løsning, en utvikling som naturlig vil involvere Avinor, sier Juvik til Altaposten.

Sparer 200 millioner

I slutten av juni troppet en delegasjon fra Alta kommune, ledet av ordfører Monica Nielsen (Ap), opp i samferdselsdepartementet for å møte politisk ledelse her. Med seg hadde Monica Nielsen sentrale Claus Jørstad i Alta Frp og toppbyråkratene Bjørn-Atle Hansen og Oddvar Konst fra Alta kommune. Fra forespørselen ble sendt til departementet åpnet dørene tok det et halvt år. I utgangspunktet ville kommunen møte sjefen selv, samferdselsministeren, men måtte nøye seg med statssekretær Tom Cato Karlsen. Likevel var ordfører Nielsen optimistisk før møtet.

– Når departementet til slutt ville møte oss, regnet jeg med at de ville være konstruktive og løsningsorienterte. I stedet fikk vi bare en god-dag-mann-økseskaft-svar om at dette var et veldig fornuftig prosjekt som vil komme Alta og Finnmark til gode. Likevel fikk vi klar beskjed fra politisk ledelse i samferdselsdepartementet om at Alta kommune ikke får ei krone tilbake av millionene vi har lagt ut. I stedet for at massene ble dumpet midtfjords har vi bidratt til en utfylling og forlengelse av rullebanen til Alta Lufthavn, oppsummerer ordfører Monica Nielsen som bekrefter at hun satt med en følelse av at departementet kjørte et rent pliktløp.

Alta lufthavn.  Foto: Arkiv

 

Hun og kommunen har brukt nærmere 30 millioner kroner på prammingen av steinmassene til flyplassen, hvor de er dumpet  i havet for å kunne forlenge rullebane og sikkerhetsområdet med 200 meter. Før utfyllingen er ferdig vil kommunens utlegg være på 60 millioner kroner, og vil samtidig ha spart Avinor og Staten for 200 millioner kroner.

Gir seg ikke

Alta-ordføreren har ingen planer om å gi seg. Hun er trygg på at Alta kommune har en vinnersak, både moralsk og politisk.

– Vi har hele Finnmark i ryggen bak kravet om å øke rullebanelengde og sikkerhetssone, noe som gjør at sikkerhetsmessige vektbegrensninger som inntreffer ved enkelte forhold, blir avviklet. Forlengelsen vil gjøre at flyselskapene også i framtiden vil bruke Alta Lufthavn og dermed styrke grunnlaget for direkteruter. For Finnmarks utvikling er stamflyplassene i Alta og Kirkenes helt avgjørende, påpeker Nielsen.

Avinor har i flere planforslag sluttet seg til rullebaneutvidelsen, men har ikke vært villig til å ta konsekvensene ved å prioritere prosjektet. Det selv om totalprisen er gått ned med 200 millioner kroner gjennom utfyllingsjobben kommunen har tatt ansvaret for.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) viser ingen vilje til å bidra til forlengelse av rullebanen ved Alta lufthavn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

– Stortinget har i sine merknader til NTP og statsbudsjett sagt at dette er et riktig prosjekt, og pålagt samferdselsdepartementet å finne en løsning. Vi har flertallet i ryggen og nå ber vi alle parti øke presset på departementet for å få til en moralsk riktig avtale der rullebana forlenges og kommunen får tilbake millionene vi har lagt ut, sier Nielsen.

– Ikke gjort nok

Det er Nielsens partifeller i transportkomiteen helt enig i.

– Den politiske ledelsen i samferdselsdepartementet synes å dekke seg bak at de har avholdt møtet med kommune og Avinor. Slik jeg ser det, er det ikke nok. Det er ingen tvil om at merknadene våre ikke bare krever møte, men at det vises  reell vilje til å finne løsning. Den viljen synes ikke å være tilstede hos minister og politisk ledelse i departementet, sier Kjell-Idar Juvik.

Han har på grunn av sommerferien ikke fått drøftet saken med sine egne i transportkomiteen eller med de øvrige i komiteen som har stått bak merknadene som er gjort.

– Vi kommer til å følge saken tett, og jeg opplever at mange parti er opptatt av å sikre at Alta kommune ikke straffes for å ha bidratt til en svært god samfunnsøkonomisk løsning.

Juvik har også et klart råd til alle i Alta og Finnmark. Rådet er å jobbe tverrpolitisk inn mot Stortinget.

– Dette er ingen vanskelig sak å selge inn i Stortinget. Både statsbudsjettet som legges fram og behandles til høsten, og NTP som nå er i behandling hos regjeringen, vil kunne bringe saken nærmere en løsning.

Det er råd ordføreren i Alta gjerne lytter til:

– Fra første dag har dette vært et fellesprosjekt med bredt politisk engasjement. Min oppfordring er at alle parti gjør en jobb inn mot sine i Stortinget.


  • Altaposten har forelagt artikkelen i sin helhet for samferdselsdepartementet for å få en kommentar fra politisk ledelse. Departementet lovet en kommentar. Altaposten purret på svaret fra departementet i slutten av forrige uke og to ganger før deadline i dag. Da Altaposten gikk i trykken hadde vi fortsatt ikke hørt noe fra samferdselssjef Ketil Solvik-Olsen og hans team i departementet.